דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

השפעת תרגול יוגה על תפקוד קוגניטיבי של אנשים בני 60 שנים ומעלה – סקירת ספרות מובנית

מיכל שנהר וסיגל אילת-אדר

המכללה האקדמית בוינגייט

תקציר

מאמר זה מציג סקירת ספרות מובנית לבחינת השפעת תרגול יוגה על תפקוד קוגניטיבי של אנשים בני 60 שנים ומעלה. חיפוש מקורות נערך במאגרי המידע PubMed ,EBSCO עם מילות המפתח "yoga and cognition", "yoga and cognitive function". מבין 504 תוצאות התאימו לסקירה שישה מחקרי התערבות עם 468 משתתפים בסך הכול. משך ההתערבות בין חודש לשישה חודשים. שיטות היוגה שנבדקו היו Hatha yoga (שלושה מחקרים), Trataka yoga (מחקר אחד) ו-Iyengar yoga (מחקר אחד). במחקר אחד מבין השישה לא צוינה שיטת התרגול. בארבעה מחקרים (סך הכול 299 משתתפים) נמצא שיפור מובהק ביכולת לבצע מבדקים קוגניטיביים מסוגים שונים בעקבות תרגול יוגה לעומת קבוצת הביקורת. בשני מחקרים עם 169 נבדקים בסך הכול לא חל שיפור בביצוע המבדקים הקוגניטיביים בתוך הקבוצות ולא בין הקבוצות בסוף המעקב. אף שקיים קושי בגיבוש המלצות חד-משמעיות בשל הבדלים בין המחקרים במשך המחקר, בסוג תרגול היוגה, במשך התרגול ובמבדקים קוגניטיביים שונים, בארבעה מבין שישה מחקרים שנסקרו נמצא שתרגול היוגה עשוי לשפר תפקוד קוגניטיבי. זאת ועוד, בשום מחקר לא פגע תרגול יוגה בתפקודים קוגניטיביים. לאור ממצאים אלו, נראה כי ניתן להתייחס להמלצה לתרגל יוגה  בניסיון לשפר את התפקוד הקוגניטיבי כהמלצה ברמת הוכחה A – מחקרי התערבות ודרגת הוכחה 2a – רוב המחקרים תומכים בהמלצה.

תארנים: יוגה, קוגניציה, קשישים, ניסויים קליניים.

לקריאת המאמר המלא

The influence of yoga practice on cognitive function in people aged 60 years and above – A systematic review

M. Shenhar, S. Eilat-Adar

The aim of this systemic review is to evaluate the effect of yoga practice on cognitive function in people aged 60 years and older. A search of the terms “yoga and cognition”, and “yoga and cognitive function” was conducted in the PubMed and EBSCO databases. Out of 504 articles, six included randomized controlled trials, with 468 subjects meeting the inclusion criteria.  The length of intervention was between one and six months. Yoga methods that were researched were Hatha yoga (three articles), Trataka yoga (one article), and Iyengar yoga (one article). In one article the type of yoga practice was not mentioned. In four articles (with a total of 299 subjects) a significant improvement was shown in the ability to perform different cognitive functions following yoga practice, as compared to the control group. In two articles (with a total of 169 subjects) there was no significant improvement at the end of the study between groups, nor was there a difference within groups. It is difficult to formulate conclusive recommendations, as there are differences in the length of the studies, the type and duration of yoga practice, and the types of cognitive assessments. However, in four out of the six articles yoga improved cognitive function, whereas none of the articles reported worsening effects. Therefore, it appears that the recommendation to practice yoga as a means of improving cognitive function should be considered (2a) based on randomized controlled trials (level of proof A).

Descriptors: Yoga, cognition, elderly, clinical trials.

  • 3062צפיות בעמוד
  • 1הורדות כ- PDF
  • 1צפיות במגזין דיגיטלי