דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

סימולציה בהכשרת מורים להוראת חינוך גופני

מיקי אופיר וסימה זך

המכללה האקדמית בוינגייט

תקציר

המחקר בחן את ההשפעה של למידה מבוססת סימולציות על חשיבה מסתעפת, יצירתית ורפלקטיבית של סטודנטים להוראת חינוך גופני ואת האופן שבו הם מעריכים את התרומה הפוטנציאלית של הקורס לתוכנית ההכשרה להוראה. עשרים ושלושה סטודנטים מתוכנית הכשרה להוראת חינוך גופני השתתפו בקורס סימולציות. הם היו שותפים בבחירת התרחישים למצבי קונפליקט בהוראה, התנדבו להתנסות ולשחק בסימולציה שנמשכה כחמש דקות, ולאחר מכן התקיים שיח כיתתי שהוקלט באודיו ותוכנו תומלל המתנסים קיבלו את הסרטון לצפייה נוספת בבית לשם משימה רפלקטיבית אישית. ניתוח תוכן בוצע הן על תמלול הדיונים והן על משימות הכתיבה הרפלקטיביות. במסגרת המחקר שיקפו המשתתפים מחשבות, רגשות והתנהגויות באופן אותנטי בכמה נקודות זמן. הם פיתחו חשיבה מסדר גבוה: חשיבה מסתעפת, רפלקטיבית ויצירתית, והרחיבו את רפרטואר ההתנהגויות האפשריות במגוון מצבי הוראה-למידה. לנוכח הממצאים נראה שלמידה מבוססת סימולציות היא פדגוגיה משמעותית ומומלצת לשילוב בתוכניות לחינוך שנועדו למורים. בקורס מסוג זה הסטודנטים מעורבים בתהליך שבו הם לומדים להתבונן, להקשיב, לגלות פתיחות לדעות ולרגשות של אחרים, להתחשב ולהפגין אמפתיה. הם גם לומדים לשקול כמה פתרונות לבעיה אחת, לחשוב באופן רפלקטיבי על הפעולות שלהם ושל עמיתיהם ולהרחיב את רפרטואר ההתנהגויות.

תארנים: סימולציה, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, חשיבה מסתעפת, חשיבה רפלקטיבית, חשיבה יצירתית, הכשרת מורים.

לקריאת המאמר המלא

  Simulation in physical education teacher education

Miki Ophir, Sima Zach

This study examined the influence of simulation on divergent and reflective thinking of physical education student teachers, and appraised how they evaluate their potential contribution to teacher education programs. Twenty-three physical education student teachers participated in a simulation course. They were involved in planning teaching-learning conflict scenarios, and served as volunteers in filmed scenarios that lasted about 5 minutes. Afterwards, the participants watched the video and a class discussion took place. All discussions were videotaped and transcribed. In addition, volunteers watched the scenarios again at home and submitted a reflective assignment. A content analysis was conducted on the discussions and the written reflections. Simulation is a recommended pedagogy for integration into teacher education programs. In this type of course, the students are involved in the process of learning – they learn to observe, listen, and be open to the opinions of others. They learn to be attentive to one another's feelings, and to act considerately and show empathy. In addition, they learn to consider number of solutions to one problem, to reflect upon their own and others' behavior, and to broaden their repertoire of behaviors.

Descriptors:  Simulation, high-order thinking, divergent thinking, reflective thinking, creative thinking teacher training.

  • 2875צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי