דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

עמדות של אנשי מקצוע בחינוך גופני ביחס למשמעות המגדר בחינוך גופני ומחשבות לקראת שינוי

אורנית רמתי דביר1, אלה שובל2, רוני לידור3

1 אקורד פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי

2 המכללה האקדמית בוינגייט (בדימוס)

3 המכללה האקדמית בוינגייט

תקציר

סוגיות העוסקות באי-שוויון בין המינים ובאפליה של נשים נמצאות כיום בלב השיח הציבורי. כחלק משיח זה נתונה גם מערכת החינוך תחת בחינה ביקורתית, שבעקבותיה מגובשת מדיניות ומופעלות תוכניות המכוונות לצמצום אפליה על בסיס מגדרי. במאמר הנוכחי בוחנים המחברים את החינוך הגופני העל-יסודי בישראל, מתמקדים בבנות ומשיבים לשאלה מהי המשמעות שמעניקים אנשי מקצוע (נשים וגברים) בחינוך גופני למגדר ולנערות בחינוך הגופני. במחקר רואיינו 29 אנשי מקצוע, ביניהם 19 מורות והיתר מפקחות ומפקחים ומורי מורות. מחברי המאמר מזהים כי העמדות בשדה מייצגות את השלבים השונים בהתפתחות הביקורת הפמיניסטית על החינוך הגופני. כלומר, ישנן בשדה תפיסות דומות לאלו של התקופה שקדמה להתפתחות החשיבה הפמיניסטית, תפיסות המייצגות את הגלים השונים של הביקורת הפמיניסטית, וגם כאלו שמתכתבות עם עמדות מורכבות בקשר לחברה בכלל ולנערות בפרט, ומזהות בחינוך הגופני הזדמנות לעצב סדר חברתי חדש. מתוך כך עולה הטענה כי החשיבה הפמיניסטית לא שולבה עדיין באופן מוסדי בתהליכי הכשרה להוראת חינוך גופני וגם לא בתוכניות הלימודים המעצבות את התחום. בחלקו האחרון מציעים המחברים כמה כיווני פעולה לשינוי בתוכניות הלימודים, בדרכי ההוראה בשדה, בתכניות ההכשרה להוראת החינוך הגופני וברמת המחקר העתידי.

תארנים: חינוך גופני, מגדר, פמיניזם.

לקריאת המאמר המלא

 

Physical Educators’ Stands Regarding the Meaning of Gender in Physical Education: Reflections Towards Change 

Ornit Ramati Devir, Ela Shoval, Ronnie Lidor

Issues related to gender equality and women’s and girls’ rights are at the heart of current public discourse in Israel. As part of this discourse, the education system has  also found itself under critical scrutiny. As a result, new policies are being formulated and innovative programs are being implemented, aiming to reduce gender gaps. This paper examines physical education (PE) in secondary schools in Israel, focusing on girls. We aim to answer the question: What meaning do physical educators attribute to gender and to girls in PE? In the study, 29 physical educators were interviewed, of which 19 were teachers and the rest were supervisors and instructors of future teachers. The paper reveals that the stands taken in the field represent the various stages in the development of feminist criticism in PE. It can be seen that perceptions have been retained in this field that are similar to those in the period prior to the development of feminist thinking.  They represent the different waves of feminist criticism, as well as the perceptions that represent complex views of society and of girls, that can identify an opportunity in PE to shape a new social order.  Hence, our argument is that feminist thinking has not yet been institutionally integrated into the training programs of PE teachers, nor into the curricula that shape the field. In the last section of the paper we propose several directions for change in the curriculum, as well as in the pedagogical practices and the training programs of PE teachers, and suggest further research on the theory of PE.

Descriptors: Physical education, gender, feminism, teachers.

  • 3415צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי