דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

טניס בכיסא גלגלים: סקירת ספרות

ישעיהו הוצלר

המכללה האקדמית בוינגייט

תקציר
משחק הטניס בכיסא גלגלים (ט"ג) מהווה, מזה כארבעים שנה, הזדמנות לאנשים עם לקות, בעיקר בגפיים התחתונות, לפתח יכולת ספורטיבית למטרות חברתיות והישגיות. ספרות המחקר שנסקרה במאמר זה נועדה להציג את המידע העובדתי הקיים בנוגע לתנאי המשחק ולהשפעותיו על המשתתפים. על סמך המידע מ-44 מאמרים מדעיים אופיינו כמה תחומי עיסוק מרכזיים, שעשויים לשפוך אור על תהליכי אימון בענף ספורט זה. בתוך כך יוצגו נתוני ביצוע במשחק, היבטים רפואיים, פיזיולוגיים, ביומכניים ותפקודיים, היבטים של בקרה מוטורית והיבטים פסיכו-חברתיים. כמו כן, במאמר מפורטות השלכות של ממצאי המחקר בתחומים אלה על פרקטיקה אימונית.

תארנים: אימון, ביצוע, ספורט, פסיכו-חברתי, בקרה מוטורית, פיסיולוגיה, ביומכניקה

לקריאת המאמר המלא

Wheelchair tennis: A literature review

Y. Hutzler

For nearly 40 years wheelchair tennis has provided an opportunity for persons with mainly lower limb impairments to develop athletic competence – for both social-recreational and competitive purposes. This article reviews the scientific literature related to wheelchair tennis in order to address the evidence-based knowledge of the circumstances of this game and its impact on participants. Based on the outcomes of 44 scientific articles, a number of scientific themes have been outlined, shedding light on the training processes in this sport. These themes include:on-court performance, physiological aspects, biomechanical and functional aspects, medical aspects, motor control aspects, and psycho-social aspects. Finally, the implications of research findings for training practices in these areas are specified.

Descriptors: Training, performance, sport, psycho-social, motor control, physiology, biomechanics.

  • 3694צפיות בעמוד
  • 9הורדות כ- PDF
  • 9צפיות במגזין דיגיטלי