דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

"תרחישים נוגדי מציאות" ככלי בעבודתו של מאמן הסיוף

אודי כרמי

מכללת אוהלו בקצרין

הדמיה של מציאות חלופית ותכנון מהלכים דמיוניים הם עיסוק במה שמכונה "תרחישים נוגדי מציאות". מושג זה מהווה כלי תיאורטי עבור היסטוריונים המבקשים להבין ולאתר הקשרים סיבתיים של אירועים. במאמר זה טענתי שקיים דמיון רב לשאלות ששואל עצמו מאמן סיוף לאלה ששואל ההיסטוריון, המשתמש ב"חשיבה נוגדת מציאות" ככלי מחקר. ההיסטוריון והמאמן מבססים את הנחות העבודה שלהם על מעשים שהתרחשו בעבר והשפיעו על אירועים או מעשים מאוחרים יותר. "תרחישים נוגדי מציאות" עשויים להוות כלי יעיל להבנה של התמודדות ספורטיבית ואף לחיזוי מהלכיו של היריב. באמצעות כלי זה ניסיתי לחשוף את הנחות היסוד של האימון האישי בסיוף ולהראות עד כמה תרחישים נוגדי מציאות חשובים לתהליך האימון. האימון האישי בסיוף מהווה מקרה חקר לאימון ספורט בענפי קרב וענפי כדור. השימוש בכלי זה בענפים אלה הוא חיוני, משום שבהם מתקיימת התמודדות עם יריבים ולא עם שעון עצר או סרט מדידה. במאמר מוצגות שלוש גרסאות של הגישה ה"הומניסטית" בחקר ההיסטוריה: גישת ההזדהות, גישת התקשורת ודגם ההסבר הרציונלי. התועלת הגלומה בניסוח תרחישים נוגדי מציאות אינה מתמצה בהעלאת התודעה לתהליך האימון ולניהול הקרב. ניתן להפיק תועלת מעשית מכלי תיאורטי זה, בעיקר בהיבט הטקטי. כמה הערות ביקורתיות חותמות את המאמר.

תארנים: תרחישים נוגדי מציאות, מאמן סיוף, גרסת ההזדהות, גרסת התקשורת דגם ההסבר הרציונלי.

 


 

[1] המושג "נוגד מציאות" אינו בא לציין שתרחיש מסוים בספורט אינו מציאותי. אדרבה, המושג מורה על שאלות הנשאלות בדרך כלל על-ידי ספורטאים ומאמנים: מה היה אילו פעלתי באופן שונה? מדוע פעלתי כך ולא אחרת? שאלות אלה עשויות לשמש בסיס למציאות עתידית חלופית.

לקריאת המאמר המלא

Counterfactual scenarios as a tool for fencing coaches

U. Carmi

Counterfactual scenarios involve simulating an alternative reality and planning imaginary steps. Historians use counterfactual scenarios as a tool for understanding and identifying the causal contexts of events. In this paper I argue that the questions fencing coaches ask themselves are quite similar to those which historians ask when using counterfactual scenarios as a research tool. Both historians and coaches base their working assumptions on events that took place in the past and that influenced later events or actions. Counterfactual scenarios can serve as an effective tool for understanding the behavior of athletes and even for predicting what steps opponents will take. Using this tool, I attempt to reveal the basic assumptions of personal fencing coaches and to demonstrate the extent to which counterfactual scenarios are important in the training process. Personal training in fencing serves as a case study for training in combat sports and in ball sports. In these branches, counterfactual scenarios are essential because athletes compete against opponents rather than against a stopwatch or a measuring tape.  The paper introduces three versions of the humanistic approach to historical study: identification, communication, and rational explanation. The benefits inherent in formulating counterfactual scenarios are not limited to raising awareness regarding training and managing competitions. Indeed, practical benefits can be derived from this theoretical tool, especially with respect to tactics. The paper ends with a number of critical comments.

Descriptors: Counterfactual scenarios, fencing coach, identification version, communication version, rational explanation version.

  • 3814צפיות בעמוד
  • 6הורדות כ- PDF
  • 5צפיות במגזין דיגיטלי