דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

ספורט סטודנטיאלי בישראל. אליפות אס"א הבין-לאומית באילת

אור לונטל, תום יובל, יפעת לינדר

מכללת אוהלו בקצרין

תקציר
מאמר זה מציג מחקר גישוש, הבוחן את תפיסותיהם של סטודנטים-ספורטאים בישראל לגבי פעילותם הספורטיבית במהלך לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה. תחום זה, שלא נחקר עד כה בישראל, שונה במהותו מהספורט במוסדות להשכלה גבוהה בעולם ומהספורט המקצועני והחובבני בישראל, ולכן מהווה מקרה-מבחן ייחודי. מטרת המחקר הייתה לבחון את תפיסותיהם של סטודנטים אודות השתתפותם באליפות אס"א הבין-לאומית באילת, מניעיהם, חוויותיהם ועוד. לשם כך אימץ המחקר גישה איכותנית שכללה 30 ראיונות עומק נרטיביים עם סטודנטים ממכללה אחת בצפון הארץ לגבי השתתפותם באליפות אס"א הבין-לאומית באילת בשנת 2018. ממצאי המחקר העלו שלוש תמות מרכזיות: (א) הקשר בין תהליך ההכנה לאליפות ויחסם של הסטודנטים אליה; (ב) הבדלים תפיסתיים על-פי המגדר, ענף הספורט וותק בתחרות; (ג) היחס לאילת כאקס-טריטוריה ולאופיה החווייתי של האליפות.

תארנים: ספורט, השכלה גבוהה, אס"א, גאוגרפיה

לקריאת המאמר המלא

Student Sports in Israel – The Case of the International ASA Championship in Eilat

O. Levental, T. Yuval, I. Linder

This article presents an exploratory study that examined the perceptions of Israeli sports students regarding their athletic activity during their studies in higher education. This field, which has not yet been studied in Israel, is essentially different from sport in higher education in North America and professional and amateur-level sports in Israel, and therefore constitutes a unique case study. The purpose of the study was to examine students' perceptions of their participation in the championship, their motivations, their experiences, and more. For this purpose, the study used a qualitative approach that included 30 in-depth narrative interviews with students from one college in the north of Israel, regarding their participation in the International Academic Sport Association (ASA) Championship in Eilat in 2018. The research findings revealed three main themes: (a) the relationship between the preparatory process and the students' attitude towards competition; (B) perceptual differences by gender, sport, and seniority in competition; (C) The attitude towards Eilat as an ex-territory and the nature of the championship.

Descriptors: Sport, higher education, ASA, geography of sport.

  • 3998צפיות בעמוד
  • 10הורדות כ- PDF
  • 2צפיות במגזין דיגיטלי