דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

עקרון האקראיות וההתחשבות במשתנים מתערבים בניסוי – האם אנו עושים זאת נכון?

גל זיו, רוני לידור, יעל נץ

המכללה האקדמית בוינגייט

אחד הגורמים המאיימים על יכולתו של החוקר במדעי הספורט והתנועה להצביע על קשר סיבתי בין המשתנה הבלתי-תלוי (המשתנה המסביר; הסיבה) למשתנה התלוי (המשתנה הנמדד; המוסבר) בניסוי (experiment) שהוא עורך, הוא אי-שוויון בין קבוצות המחקר למרות החלוקה האקראית. במילים אחרות, על החוקר לוודא שאת ההבדלים שנמצאו בקבוצות הניסוי במשתנה התלוי יהיה אפשר לייחס להבדלים במשתנה הבלתי-תלוי שהופעל עליהן ולא להבדלים שהיו קיימים ביניהן מראש במאפייני המשתתפים. מאמר זה מחזק את הטענה שחלוקה אקראית של משתתפים לקבוצות – אחד מ"כללי הברזל" בתכנון ניסוי – אין פירושה בהכרח שוויון בין הקבוצות. המאמר אף בוחן כמה דרכים שעל החוקר לנקוט כדי להתמודד עם האיום של חלוקה לא הולמת של המשתתפים בניסוי שהוא עורך. ביתר פירוט, ארבע מטרות למאמר זה: (א) להגדיר מהי חלוקה אקראית של משתתפים לקבוצות הניסוי ולדון בבעייתיות ביישום חלוקה זו; (ב) לבחון חלוקה אקראית חלופית של המשתתפים בניסוי – החלוקה האקראית הרבודה ואופן השימוש בה; (ג) לבחון כמה אסטרטגיות המסייעות לחוקר לטפל במשתנים מתערבים בניסוי; (ד) להמליץ על כמה שלבים לתכנון החלוקה לקבוצות ולטיפול במשתנים מתערבים. המחברים קוראים לחוקרים לשכלל את הליך הבחירה האקראית הנהוג במדעי הספורט והתנועה כדי לחזק את יכולתם להסביר את הקשר הסיבתי בין משתני הניסוי.
תארנים: ניסוי, גורמים מאיימים, תוקף פנימי, חלוקה אקראית רבודה.

לקריאת המאמר המלא

Using Randomization and Dealing with Covariates in an Experiment – Are We Doing it Correctly?

G. Ziv, R. Lidor, Y. Netz

One of the factors that undermines the ability to show causation in an experiment is baseline differences between the experimental groups. Generally, the researcher should be assured that differences in the dependent variable/s between the experimental groups are caused by the independent variable/s examined, and not by baseline differences in various other variables (including differences in the dependent variable/s). We argue in the current article that simple randomization does not necessarily mean baseline equality in various variables among the experimental groups. In addition, the article provides methods for dealing with such possible inequalities. Specifically, the purpose of the current article is fourfold: (a) to define and discuss simple randomization and its possible disadvantages; (b) to propose stratified randomization as an alternative to simple randomization; (c) to examine a number of strategies that can help researchers deal with covariates; and (d) to recommend several steps that researchers can take to help them decide how to randomize participants into groups, as well as how to deal with possible covariates. Researchers in the various fields of sport and exercise science should carefully choose the desired method for group randomization in order to improve their ability to show causation between the variables in their experiment.

Descriptors: Experimentation, simple randomization, stratified randomization, covariates 

  • 3504צפיות בעמוד
  • 9הורדות כ- PDF
  • 9צפיות במגזין דיגיטלי