דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

דפוסי אורח חיים בקרב המשפחה כגורם מקדם הרגלי פעילות גופנית בקרב ילדים ובני נוער בישראל

עופר רגב, ריקי טסלר, רחל ניסנהולץ גנות, יאיר שפירא, יוסי וויס, עמוס דדון, אלה פיינבלוט, יוסי הראל פיש

1 אוניברסיטת אריאל

2 אוניברסיטת בר אילן

להורים השפעה ניכרת בהקניית אורחות חיים, כגון פעילות גופנית והרגלי אכילה, לילדיהם במידה שעשויה לצמצם השמנה והתנהגות יושבנית, שהיו לדאגה מרכזית לבריאות הציבור. מטרת המחקר היא לבחון את הקשר בין הרגלי בריאות במשפחה – פעילות גופנית בקרב הורים וארוחות משותפות – לבין דפוסי פעילות גופנית בקרב ילדיהם. מחקר זה הוא מחקר חתך כמותני, מתאמי, המבוסס על שאלון HBSC (Health Behavior in School-aged Children) בישראל לשנת 2015. במחקר השתתפו 13,849 ילדים ובני נוער בכיתות ו, ח י, יא ו-יב, 51% בנות, 76% מהמגזר היהודי. ממצאי המחקר העידו כי הסיכוי של ילדים ובני נוער שדיווחו על ארוחות משפחתיות עם הורה אחד לפחות לבצע פעילות גופנית במשך 60 דקות לפחות בכל יום הוא פי 1.4 משל אלו שלא דיווחו על ארוחות משפחתיות. אֵם הפעילה גופנית בקביעות מעלה את סיכוי ילדיה לעסוק בפעילות גופנית פי 1.6. לעומת זאת אב פעיל גופנית בקביעות אינו קשור בביצוע פעילות גופנית במשך לפחות 60 דקות בכל יום בקרב ילדיו. נמצא כי למסגרת המשפחה תרומה מהותית בניבוי הרגלי פעילות גופנית. קיום ארוחת ערב ובוקר בכל יום עם הורה אחד לפחות קשורה קשר מובהק לביצוע פעילות גופנית במשך לפחות 60 דקות בכל יום. נקיטת פעולות שונות, כגון פיתוח תכניות התערבות והפעלתן בשיתוף קהילת ההורים יסייעו בהצבת היעד המרכזי לדור עתיד בריא יותר.

תארנים: בני נוער, משפחה, הורות, פעילות גופנית, ארוחות משפחתיות

לקריאת המאמר המלא

Family lifestyle patterns as a factor in promoting physical activity among children and youth in Israel

O. Regev, R. Tesler, R. Nisenholtz-Ganot, Y. Shapira,
Y. Weiss
, A. Dadon, E. Fineblot, Y. Harel- Fisch


Parents can have a significant influence on their children’s lifestyle habits – including physical activity and eating habits – in a way that may reduce obesity and sedentary behavior, which are major concerns for public health. The purpose of this study was to examine the relationships between family health habits, physical activity among parents, and eating meals together, and exercise patterns among children. This was a quantitative cross-sectional study, based on the Health Behavior in School-aged Children questionnaire, which was conducted in Israel in 2015. The study involved 13,849 children and adolescents in grades 6, 8, 10, 11, and 12. Just over half of the participants were female (51%), and 76% were from the Jewish sector. The study’s results indicated that among those children and adolescents who eat family meals with at least one parent, the chances of exercising for at least 60 minutes per day was 1.4 times greater than those who did not report eating family meals together. Mothers who regularly exercised increased their children's chances of engaging in physical activity by 1.6 times, whereas a physically active father was not associated with physical activity of at least 60 minutes a day among his children. The framework of the family was found to have a substantial influence on predicting physical activity habits. Having breakfast and dinner every day with at least one parent was significantly associated with exercising for at least 60 minutes every day. Taking various actions, such as developing and operating intervention programs in cooperation with the parents in the community, could help to ensure a healthier future generation.

Descriptors: adolescence, family, parenthood, physical activity,
 family meals

 

  • 4554צפיות בעמוד
  • 10הורדות כ- PDF
  • 10צפיות במגזין דיגיטלי