דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

למידה שיתופית והקשר בין ההרכב המגדרי בקבוצת הלימוד לבין אקלים מוטיבציוני בשיעורי החינוך הגופני

רונה כהן, סימה זך ומיכל ארנון

המכללה האקדמית בוינגייט

מטרת מחקר זה היא לבדוק אם מודל הלמידה השיתופית הוא כלי יעיל להשפעה על אקלים מוטיבציוני בשיעורי החינוך הגופני לעומת מודל ההוראה הישירה. במחקר השתתפו שלוש כיתות ז בבית ספר ממלכתי מעורב מגדרית במרכז הארץ – 121 תלמידים (65 בנים ו-56 בנות). כלי המחקר היה שאלון "על המתרחש בשיעורי החינוך הגופני והפעילות הספורטיבית", שבוחן את תפיסתם של הלומדים את האקלים המוטיבציוני בשיעורי החינוך הגופני. מורה אחד לימד שלוש כיתות: כיתת בנים בלבד (46), כיתת בנות בלבד (35) וכיתה אחת מעורבת של בנים ובנות (19 בנים ו-21 בנות). השאלון ניתן ללומדים לפני יישום תוכנית למידה בשתי גישות: למידה ישירה ולמידה שיתופית, ואחריו. ממצאי המחקר מלמדים כי בכל שלוש הקבוצות הערכת אקלים השליטה של הלומדים הייתה גבוהה מזו של אקלים הביצוע בלי קשר להרכב המגדרי של הכיתה או לשיטת ההוראה שנלמדה, למעט הבדלים שנמצאו בכיתה המעורבת, שבה היה ניתן לראות אצל הבנים אקלים ביצוע גבוה משל הבנות. ממצאי המחקר הנוכחי מלמדים כי לא ניתן לייחס את האקלים המוטיבציוני לשיטת ההוראה.

תארנים: מודלים בחינוך הגופני, הוראה ישירה, אקלים מכוון ביצוע, אקלים מכוון משימה

לקריאת המאמר המלא

Cooperative learning and the relation between gender grouping and motivational climate in physical education classes

R. Cohen, S. Zach, M. Arnon

The aim of this study was to check if the cooperative learning model is an effective tool for influencing the motivational climate in Physical Education lessons, in comparison to the direct teaching model. Three 7th grade classes, comprising 121 students (65 boys and 56 girls) in a mixed gender public school in the center of Israel, took part in the study. A questionnaire on what takes place during Physical Education lessons and sport activity was the main study tool employed for examining how students perceive the motivational climate in Physical Education lessons. The same teacher who taught the three classes examined a boys-only class (n=46), a girls-only class (n=35) and a mixed-gender class (n=40; 19 boys and 21 girls). The questionnaire was given to the students before and after the application of the learning program, which encompassed both approaches: direct learning and cooperative learning. The findings of the study indicate that in each of the three groups, regardless of class gender composition or the teaching method applied, perception of the skill climate was higher than the perception of the production climate. The only difference found was in the mixed-gender class, where the boys' production climate was higher than the girls'. These findings suggest that motivational climate should not be associated with the teaching method.

Descriptors: Physical education teaching models, direct instruction, performance climate, task climate

  • 3929צפיות בעמוד
  • 10הורדות כ- PDF
  • 9צפיות במגזין דיגיטלי