דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

״כמטבע שעובר לסוחר״: שלהי קריירה והליך הפרישה בקרב שחקני כדורסל מקצוענים בישראל

אסף לב2,1 ויאיר גלילי1

1 המרכז הבינתחומי הרצליה

 2 המכללה האקדמית בוינגייט

תקציר
במאמר זה מבקשים המחברים להאיר סוגיות חברתיות שונות שבאמצעותן ניתן להבין ביתר הרחבה את תהליך הפרישה של כדורסלנים מקצוענים בישראל. באמצעות ראיונות פתוחים למחצה ותצפיות באימונים ובמשחקים, כולל השתתפות פעילה של המחבר הראשון (בעבר כדורסלן מקצועני בליגת-על), מתחקים המחברים על המציאות שבה הספורטאי פועל ושבה הוא נתון ואת הלחצים הכבדים האופפים אותו. טענת המחברים היא כי בתהליך הפרישה מעיסוק מקצועני בספורט מרכיב ה"כפייה" בולט אולי יותר מבתחומי חיים אחרים משום היותו חלק מן התפיסה שספורט מקצועי מוגבל ומותנה בגיל הביולוגי. תפיסה זו נשענת על ההנחה המקובלת הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב הספורטאים כי גיל וגוף צעיר הם תנאי הכרחי להצלחה כספורטאי. בהפניית המבט לעבר תהליך פרישתם של ספורטאים ולמרכיב החברתי הכרוך בו מציע המאמר לבחון סוגיות הקשורות בתפיסות ובהבניות חברתיות של גוף, גיל והשפעה מערכתית ויחסי הגומלין ביניהם. שאלות העולות במחקר דנות בחוויותיהם של כדורסלנים מקצוענים בליגת-העל ובהליך פרישתם ממשחק פעיל: כיצד בא לידי ביטוי תהליך התמסחרותו של הכדורסלן במציאות הישראלית? וכיצד מושפע דימויו העצמי מעוצמתם של כוחות השוק? עוד יישאל, כיצד כדורסלנים תופסים את זהותם העצמית והחברתית מהשתקפותם באמצעי התקשורת?

תארנים: גילנות, הבניות חברתיות של גוף, מסחור, צריכה

לקריאת המאמר המלא

Retirement Experiences among Israeli Male Professional Basketball Players

A. Lev, Y. Galily

The aim of this study was to consider the retirement experiences of Israeli male professional basketball players. The study proposes to examine issues related to the social perceptions and constructs of body, age, and cultural influences, as well as to the consumer world, and the interrelations between them. In-depth interviews were conducted with basketball players who played in the basketball first league, as well as players who had retired in the last 3-5 years. The findings of the study show that while in the modern age careers are perceived as a structure that enables continuous vision of life and provides the individual with a coherent life story according to which the parameters between age and gradual progress in work are created, the athletic career is more complex in that it does not give the players a continuous and coherent observation of their lives.

Descriptors: Interviews, career, athletes, consumerism.

  • 3948צפיות בעמוד
  • 3הורדות כ- PDF
  • 2צפיות במגזין דיגיטלי