דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תוכנית הכשרה להוראה אקדמיה–כיתה: יתרונות וקשיים על פי תפיסתם של סטודנטים להוראת החינוך הגופני

סימה זך ומרית שטרומר

המכללה האקדמית בוינגייט

תקציר
המחקר הנוכחי נועד לבדוק את תפיסות הסטודנטים בנוגע למאפיינים רלוונטיים לתוכנית ההכשרה "אקדמיה–כיתה" במהלך ההתנסות בהוראה. מטרתה המרכזית של התוכנית היא להתנסות בהוראה בבתי הספר באופן שיאפשר הפריית ידע הדדית בין האקדמיה לבית הספר ויצמיח מורים חדשים שקליטתם בהוראה תהיה קלה מבתוכנית המסורתית. מטרת המחקר הייתה לבדוק את תפיסתם של סטודנטים לחינוך הגופני את יתרונות התוכנית ומהם הקשיים שחוו בתוך כדי התנסותם בה. המחקר כלל עשרה סטודנטים (שישה סטודנטים וארבע סטודנטיות), שגילם הממוצע הוא 26 שנה (ס' תקן = 3.2), והם בשנת לימודיהם השלישית במכללה לחינוך הגופני. המחקר הוא איכותני, ולפיכך כלי המחקר היה ראיונות חצי מובנים עם כל הסטודנטים בשלוש נקודות זמן לאורך השנה: בראשיתה, באמצעה ובסיומה. ממצאי המחקר מלמדים כי תפיסת יתרונות התוכנית הדגימה תהליך התפתחותי של הסטודנטים והשתלבות הדרגתית במלאכת ההוראה, ושעיקר הקשיים שעימם התמודדו הסטודנטים לא רק שלא השתנו ולא התפוגגו, אלא אף קובעו לאורך כל השנה ואפילו התעצמו. המחקר מעלה שורה ארוכה של המלצות יישומיות לשיפור עתידי של התוכנית.

תארנים: אקדמיה–כיתה, התנסות בהוראה, תפיסות סטודנטים להוראה, ציפיות סטודנטים להוראה

לקריאת המאמר המלא

Academia Classroom Teacher Preparation Program Physical Education Student Teachers' Perceptions of the Advantages and Difficulties

S. Zach, M. Strommer

The purpose of this study was to examine how student teachers perceive their field experience in the Class Academia program. The central focus of this program is to make student teaching in schools reciprocally productive for academia and for the schools, and to groom new teachers whose induction into teaching will be easier than in the traditional program. Specifically, this study examined how physical education students perceived the advantages and difficulties of the program. The study included 10 students (6 men, 4 women), mean age 26 yrs (SD = 3.2), in their third year of studies in a physical education college. The research instrument was interviews that were conducted with all the participants at three points in time during the year: at the beginning, the middle, and at its conclusion. The research findings indicate that the students perceived the program as contributing to a gradual, developmental process of induction into the teaching profession. However, the study also found that the main difficulties facing the students not only remained unchanged during the year, but even intensified. The paper includes a list of recommendations whose implementation may improve the program in the future.

Descriptors: Class academy, student teaching, students' perception of teaching, students' expectations of teaching

  • 3558צפיות בעמוד
  • 2הורדות כ- PDF
  • 1צפיות במגזין דיגיטלי