דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

השפעת אורך האימון על למידה של מיומנות מוטורית בקרב נשים צעירות עם וללא ADHD

אורלי פוקס, אבי קרני ואסתר עדי-יפה

למידה מוטורית ויצירת זיכרון מוטורי )פרוצדורלי( ארוך-טווח מצויות בבסיסן של מיומנויות יום- יומיות ואקדמיות רבות כגון כתיבה, הדפסה, הפעלת כלים, נגינה, מיומנויות ספורט ונהיגה. נמצא כי אימון של רצף תנועות נתון מוביל ליצירת זיכרון ארוך טווח למיומנות המוטורית הנלמדת. במבוגרים צעירים נמצא, שנוסף על השיפור בביצוע המתרחש במהלך האימון, מהירות ודיוק הביצוע מוסיפים ומשתפרים במהלך הלילה. רווחים מאוחרים (gains delayed) במהירות ובדיוק בביצוע המיומנות מעידים על תהליכי גיבוש הזיכרון הפרוצדורלי. במחקר קודם שעסק בלמידת רצף של תנועות אצבעות בנשים צעירות עם לקות קשב וריכוז
 (ADHD, Disorder Hyperactivity Deficit Attention)  (להלן:/ ADHD  הלקות) , נראו למידה וגיבוש זיכרון שונים מאלו המוכרים ממחקרים במבוגרים, במתבגרים ואף בילדים ללא  ADHD. הדבר התבטא בעיקר באיבוד דיוק בשלב הרווחים המאוחרים המושגים במהלך הלילה. על מנת לבחון אם הירידה בדיוק מיוחסת לאורך האימון, הושוו במחקר הנוכחי נשים צעירות עם (32(N= בלי (N=32)  ADHD בביצוע רצף תנועתי נלמד בעקבות שני אימונים בעלי אורך שונה; מחצית מהנשים הצעירות בשתי הקבוצות התאמנו בפרוטוקול האימון הסטנדרטי הארוך )160 חזרות על הרצף התנועתי הנלמד(, והמחצית האחרת התאמנה בפרוטוקול אימון קצר )80 חזרות בלבד(. מהירות ודיוק נבדקו לפני האימון, מיד לאחריו, 24 שעות לאחריו ושבועיים לאחריו. ככלל האימון הקצר הוביל לשיפור ניכר בביצועי הרצף התנועתי, כמו כן רווחים מאוחרים )שיפור מאוחר( במהירות, שלא על חשבון הדיוק, נרשמו בשתי הקבוצות עם ובלי ADHD . יתר על כן, הנשים הצעירות עם ADHD השתפרו במידה ניכרת במהירות הביצוע, בדומה לשיפור שהושג ונשמר באימון הארוך, אך ללא הירידה בדיוק שאפיינה את מהלך הלמידה בעקבות האימון הארוך. קיצור האימון נמצא יעיל ברכישת מיומנות מוטורית בקרב נשים צעירות עם ADHD .

תארנים:, ADHD למידה מוטורית, גיבוש הזיכרון הפרוצדורלי )קונסולידציה(, אורך אימון, מהירותדיוק

לקריאת המאמר המלא

  • 3411צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי