דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

התמחות בהוראה – נקודת מבטם של מתמחים בחינוך הגופני

סימה זך, רחל טלמור וחנן שטיין

תכנית תמיכה למורים חדשים — "ההתמחות בהוראה" (סטאז') — מופעלת בישראל מטעם האגף להכשרת מורים במשרד החינוך מאז שנת תש"ס. התכנית כוללת שתי מערכות תמיכה: חונכות אישית באמצעות מורה חונך מבית הספר הקולט, שהיא קליטה לתוך תרבות ארגונית חדשה, וסדנת התמחות (סטאז') במוסד המכשיר מורים, שהיא תמיכה מקצועית בתהליך הסוציאליזציה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את תפיסתם של מורים מתחילים לחינוך הגופני את תכנית ההתמחות בשני היבטים עיקריים: (א) יישום התכנית, היקפה, רכיביה ומהותה; (ב) תרומת התכנית להכשרתם ולהשתלבותם המיטבית בהוראה, תוך התמקדות בתחום החינוך הגופני. תשעים ותשעה מתמחים להוראה בחינוך הגופני השתתפו במחקר וענו על שאלון למתמחים (נאסר-אבו-אלהיג'א, רייכנברג ופרסקו, 2006). השאלון עבר שינויים קלים כדי להתאימו למורים לחינוך הגופני. ממצאי המחקר מראים כי בהערכה של כלל מרכיבי תכנית ההתמחות מרבית המתמחים שבעי רצון מהקשרים שנוצרו עם התלמידים, מהשתלבותם בבית הספר, מבחירתם במקצוע ההוראה ומהתמיכה שהם מקבלים מצוות המורים. בשנת ההתמחות הם עדיין אינם חשים מעורבות בבית הספר, הם אינם נושאים בתפקידים נוספים בבית הספר, הם מייחלים ליחס חיובי מההנהלה ולהתהוות של תקשורת עם הורי התלמידים. המתמחים זקוקים לתמיכה רגשית רבה ולעידוד בהתמודדות עם תסכולים, לעזרה במציאת דרכים להגברת המוטיבציה של התלמידים ללמוד, בהתמודדות עם בעיות משמעת ולסיוע במציאת דרכי הערכה מתאימות.

תארנים: התמחות בהוראה, חונכות, מורה חונך, מורים מתחילים, חינוך גופני.

לקריאת המאמר המלא

  • 3749צפיות בעמוד
  • 2הורדות כ- PDF
  • 1צפיות במגזין דיגיטלי