דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

"תקומה גופנית" — אגודת הספורט אליצור בשנים 1939-1948

שלומי גולדברג

בדומה לתנועות לאומיות אחרות, ה"ציונות" ראתה בספורט ובחינוך הגופני חלק חיוני בתהליך ההתעוררות הלאומית. ארגוני ספורט הוקמו במרכזים יהודיים רבים בתחילת המאה העשרים ושילבו פעילות ספורטיבית עם פעילות תרבותית וחברתית שהיו בה תכנים לאומיים. לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה התחדדו ההבדלים בין הזרמים השונים ביישוב. גם ארגוני הספורט נטלו חלק בשיח החברתי והפוליטי ביישוב. באמצע שנות השלושים פעלו ביישוב שלושה ארגוני ספורט מובילים — "הפועל", "מכבי" ו"בית"ר" — שייצגו זרמים פוליטיים שונים. גם הציונות הדתית החלה להקים ארגונים ומוסדות עצמאיים שייצגו נאמנה את דרכה ואת מטרותיה. הקמת ארגון ספורט דתי הייתה לכאורה מציאות מתבקשת בין השאר כדי למנוע קשיים בהשתתפות צעירים דתיים בפעילות ארגוני הספורט של הזרמים האחרים. צעדים מעשיים להקמת ארגון כזה החלו רק בסוף שנות השלושים. הסיבה לעיכוב היא היחס המורכב של הציבור הדתי כלפי פעילות גופנית, שנתפס אז כרחוק מאורח החיים הדתי.

בעקבות מאורעות תרפ"ט והמצב הביטחוני הקשה ביישוב החלו צעירים שומרי תורה ומצוות להשתלב בארגון "ההגנה", ונוצרה הזדמנות לשינוי ולהקמת "אליצור". השתלבות אותם צעירים נתקלה בקשיים רבים בגלל חוסר התחשבות בצורכי החייל הדתי מצד המנהיגות הצבאית- פוליטית. קשיים אלה הובילו לחילון רב. ביזמת יחיאל אהרון אליאש, מנהל מחלקת הביטחון של "הפועל המזרחי", הוקמה אגודת הכשרה לצעירים דתיים במודל שפעל בהצלחה בארגוני הספורט שפעלו אז, ששימשו בין היתר גם מכשיר לגיוס צעירים לפעולות ההגנה על היישוב. במהלך שנת 1938 החל אליאש בהקמת ארגון ספורט דתי ששמו היה "משמרות אליצור". ראשי "הפועל המזרחי" ניסו לחקות את השימוש הפוליטי שנעשה בארגוני הספורט בידי הארגונים האחרים, ולפיכך נעשו ניסיונות להשתמש ב"אליצור" כארגון להשלטת סדר ומשמעת בדומה ל"פלוגת הסדרן" שהפעיל "הפועל". חברי "אליצור" השתייכו לכל המגזרים הדתיים והפוליטיים שפעלו ביישוב בשנים ההן, כולל צעירים רבים מבני הישיבות.

תארנים: אליצור, ספורט דתי, ספורט בתקופת המנדט, יחיאל אליאש, הפועל המזרחי.

לקריאת המאמר המלא

  • 3595צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי