דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פרקטיקה מקצועית מבוססת-עובדות בהידרותרפיה

ישעיהו הוצלר

הידרותרפיה היא תחום עיסוק של אימון תנועתי במים בעל השלכות טיפוליות שההיסטוריה שלו ראשיתה בתקופת הרומאים וההווה שלו מציג פופולריות רבה מאוד כאחד הטיפולים המשלימים את הטיפול הרפואי הקונבנציונלי, או משמשים לו חלופה. בסקירת ספרות זו מתואר המצב העדכני של הספרות המחקרית העולמית תוך התייחסות לשתי שאלות מרכזיות: (א) אם ניתן לייחס להידרותרפיה אפקט מיטיב על סמך עדויות עובדתיות במצבי תחלואה נבחרים; (ב) אם עדויות עובדתיות מצביעות על אפקט של הידרותרפיה שהוא מיטיב יותר מהאפקט של שיטות טיפול "יבשתיות" באותם המצבים. הסקירה בוצעה באמצעות חיפוש ממוחשב במאגרי המידע PEDro ו-PUBMED ובניתוח ידני של הכותרים שאותרו. האפקטיביות של ההידרותרפיה נבחנה על סמך העדויות במחקרים שאותרו תוך התייחסות למצבים רפואיים מוגדרים ולשלושת תחומי היישום המוגדרים בסיווג הבין-לאומי של מצבי תפקוד ומוגבלות (International Classification of Function and Disability: ICF), ואלה הם: (א) מבנה ותפקוד; (ב) פעילות; (ג) השתתפות. העדויות שאותרו חלוקות בדבר שיעור התרומה הטיפולית בחתך מצבים רפואיים והשפעות טיפוליות. מרבית המחקרים היו לטווח קצר ולא עקבו אחר השפעות ארוכות טווח של ההתערבות. כמו כן במרבית המקרים שבהם הושוו הממצאים לטיפולים ביבשה לא נמצאה השפעה רבה יותר להידרותרפיה. עם זאת נמצא שבחלק מתחומי ההשפעה הטיפולית ניתן לייחס לטיפולי הידרותרפיה תרומה ייחודית. לפיכך מוצגות במאמר המלצות ספציפיות למחקרים שייערכו בעתיד ולפרקטיקה הטיפולית.

תארנים: מים, שחייה, טיפול, אימון.

לקריאת המאמר המלא

  • 3695צפיות בעמוד
  • 1הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי