דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

למידה דרך גילוי בחינוך הגופני — רציונל, סקירה והשלכות להוראת המקצוע

עינת ינוביץ, רחל טלמור ורוני לידור

מתן הנחיות מילוליות (הוראה ישירה) הוא דרך הוראה שמורים לחינוך הגופני מרבים להשתמש בה בשיעוריהם: המורה מנחה את תלמידיו מה לעשות וכיצד לעשות זאת, ואלו ממלאים אחר ההנחיות ומתרגלים את המיומנות המוטורית הנלמדת. שני חסרונות עיקריים לשימוש בדרך הוראה זו: האחד, אימוץ דפוסי תנועה שאינם מתאימים ללומד ושהיה מעדיף אחרים, והשני — קשיים בהבנת ההנחיות ובתרגומן לשפת המעשה. כדי להתמודד עם שני החסרונות האלו של מתן הנחיות מועלית במאמר זה הטענה שיש לבחון (מחדש) את השימוש באחת מדרכי ההוראה שנחקרו בשנות השבעים של המאה הקודמת — דרך הלמידה מגילוי (discovery learning) — בשיעורים לחינוך הגופני כדרך הוראה המקדמת למידה בקרב לומדים בעלי מאפיינים מסוימים. ארבעה חלקים במאמר זה: החלק הראשון מתאר כמה מודלים ותאוריות שפותחו בחינוך ובחינוך הגופני המבטאים את עקרון השונות — תלמידים הם בעלי מאפייני חשיבה/למידה שונים ולומדים בדרכים שונות, ולכן על המורה להתאים את דרך הוראתו למאפיינים אלו; החלק השני מגדיר למידה מגילוי מהי ומתמקד בכמה ציוני דרך של חקירת דרך למידה זו בספרות החינוך; החלק השלישי סוקר כמה מחקרים על למידה מגילוי בתהליכי למידה של מיומנויות מוטוריות; החלק הרביעי דן בכמה השלכות של למידה דרך גילוי על החינוך הגופני.

תארנים: דרכי הוראה, מתן הנחיות, למידה דרך גילוי, למידה מוטורית.

לקריאת המאמר המלא

  • 3732צפיות בעמוד
  • 2הורדות כ- PDF
  • 1צפיות במגזין דיגיטלי