דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

בול ללא פגיעה: ייצוג הספורט על בולי ישראל

יחיאל לימור ואילן תמיר

אף שבולי הדואר הם מדיום תקשורתי מובהק — בזכות היותם כלי נפוץ, זול ועממי להפצת מסרים, כמו גם בגלל עיצובם — הם נתפסים בעיקר כקישוט צבעוני ומושכים תשומת לב מחקרית מעטה, ובמיוחד בקרב חוקרי תקשורת. מאחר שבולים הם מסמך רשמי, המונפק אך ורק על ידי ממשלות, אפשר ללמוד, באמצעות ניתוח תוכנם, על ההיסטוריה והתרבות של מדינה, על הדיוקן החברתי-פוליטי שלה, על ערכים תרבותיים, אמנותיים ואסתטיים, על הניסיון להבנות את המציאות של ההווה ושל העבר ואפילו על מצבה הכלכלי או על יכולתה הטכנולוגית. המאמר הנוכחי מוקדש לאחד הנושאים השכיחים על בולים בעולם כולו — הספורט. באמצעות ניתוח תוכן של כלל הבולים שראו אור במדינת ישראל מאז הקמתה נעשה ניסיון ללמוד על מעמדו של הספורט בישראל, על חשיבותו, על ייצוגו ועל מאפייניו כפי שהם משתקפים מעל גבי בולים, שאפשר לראות בהם סוכני תרבות מרכזיים. ממצאי המאמר מלמדים כי למרות הפופולריות הגדולה שלו, עד כדי הפיכתו למעין דת חוצת גבולות ותרבויות, לא זוכה הספורט לבולטות על בולי ישראל. מכלל 213,2 הבולים שהונפקו במדינת ישראל מאז הקמתה ועד סוף שנת 2012 הוקדשו 96 בולים — כלומר, 3.4% מכלל הבולים — לנושא הספורט, על היבטיו השונים. המחקר חושף קבוצות אוכלוסייה, אירועים והישגים הנעדרים מהשיח הספורטיבי, ובעיקר מלמד שהספורט אינו משובץ בהיכל התהילה של התרבות הישראלית, כפי שהוא משתקף מעל בולי ישראל.

 תארנים: תקשורת המונים, בולים, ספורט, תרבות.

לקריאת המאמר המלא

  • 3825צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי