דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

"בתנועה – כתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט": ניתוח ביבליומטרי וסיכום של העשור השני ותחילת השלישי (2013-2000)

רוני לידור ורחל טלמור

המטרה העיקרית של המאמר הנוכחי היא להציג את הממצאים העיקריים שעלו מניתוח ביבליומטרי (analysis bibliometric) של 98 המאמרים שפורסמו ב"בתנועה – כתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט" בעשור השני ובתחילת העשור השלישי להופעתו )2000–2013). ניתוח ביבליומטרי מאפשר למדוד, להעריך ולכמת מאפיינים של טקסטים כתובים, כגון פרסומים מדעיים, עיתונות או כל טקסט אחר של הספרות המדעית או של התקשורת הכתובה בכלל. אחת הדרכים המקובלות בספרות לשימוש בניתוח ביבליומטרי היא ניתוח תוכן  (analysis content)של המאמרים המופיעים בכתב עת אחד או בכמה כתבי עת המייצגים תחום דעת אחד. הניתוח הביבליומטרי המוצג במאמר זה כולל חמישה משתנים שנמצאו מתאימים לניתוח מסוג זה: תחומי הדעת, ההשתייכות המוסדית של המחברים, מחברי המאמרים לפי מגדר בתחומי הדעת השונים, מספר המחברים למאמר לפי תחומי דעת ומספר המקורות הנכללים ברשימות הביבליוגרפיות במאמרים השונים. הממצאים שעלו מהניתוח הביבליומטרי הנוכחי הושוו לממצאים שעלו מניתוח ביבליומטרי קודם, שנערך על 95 המאמרים שפורסמו בכתב העת בשנים 1991–1999 (לידור ומילר, 2000). הממצאים שעלו מהניתוח הביבליומטרי הנוכחי ומההשוואה בינם ובין הממצאים שעלו מהניתוח הביבליומטרי של המאמרים שפורסמו בשנים 1991–1999 , מספקים "חומר למחשבה" על מטרות כתב העת ויעדיו. לדוגמה, כתב העת שמר במשך העשורים על מערך רב-תחומי המאפשר לחוקרים לפרסם את עבודותיהם במגוון רחב של תחומי דעת. עם זאת על כתב העת לעניין חוקרים גם מאוניברסיטאות וממכללות אחרות ולא רק את חברי הסגל שבמכללה האקדמית בוינגייט. פרסום עבודות של חוקרים מאוניברסיטאות וממכללות אחרות בכתב העת ודאי יסייע להעלות את יוקרתו של כתב העת בקרב אנשי אקדמיה. ממצאים אלו ואחרים עשויים לשמש את חברי המערכת של כתב העת בגיבוש המדיניות האקדמית שלו.

תארנים: ניתוח ביבליומטרי, ניתוח תוכן, מדעי הספורט והתנועה, "בתנועה – כתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט".

לקריאת המאמר המלא

  • 3314צפיות בעמוד
  • 1הורדות כ- PDF
  • 2צפיות במגזין דיגיטלי