דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

איך קוראים לך?" — ניתוח השמות של תכניות הלימודים לתואר ראשון ושני בחינוך הגופני בישראל

רוני לידור, רחל טלמור ומיכל ארנון

בישראל קיימות חמש תכניות לימודים לתואר ראשון בחינוך הגופני וארבע תכניות לימודים לתואר שני בתחום זה. לכל תכנית לימודים שם משלה, המבטא את תחומי הדעת, הלימוד והמחקר הנכללים בה. במאמר זה נתמקד בניתוח שמותיהן של תכניות הלימודים בחינוך הגופני לתואר ראשון ושני המוצעות על ידי המכללות האקדמיות לחינוך בישראל. ביתר פירוט, מטרת המאמר היא לבדוק מהם המונחים מעולם התנועה והספורט הרווחים בשמותיהן של תכניות הלימודים לתואר ראשון ושני בתחומים אלה הנלמדות בישראל, ובאיזו מידה הם דומים למונחים המקובלים בתכניות הלימוד בתחומים אלו בצפון-אמריקה ובאירופה. שלושה צעדים ננקטו כדי להשיג מטרה זו: האחד, סקירת מונחים מעולם התנועה והספורט המופיעים בשמות תכניות לימודים בחינוך הגופני הנלמדות במוסדות להשכלה גבוהה בצפון-אמריקה ובאירופה; השני, ניתוח ביבליומטרי של שמות התכניות לתואר ראשון ושני בחינוך הגופני הנלמדות במכללות האקדמיות לחינוך בישראל; השלישי, השוואת הממצאים שעלו מסקירת השמות של תכניות הלימודים בחינוך הגופני שנלמדות במוסדות להשכלה גבוהה בצפון- אמריקה ובאירופה לממצאים שעלו מניתוח השמות של תכניות הלימודים בישראל.

ניתוח השמות של תכניות הלימודים לתואר ראשון ושני הנלמדות בישראל מלמד על הנצחת המונח "חינוך גופני", כנראה בשל שמרנות והיצמדות למסורת האקדמית הרואה בתחום דעת זה תחום המכשיר סטודנטים להוראת החינוך הגופני בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים והתיכוניים. ההנחה המקובלת במוסדות להשכלה גבוהה באירופה ובצפון-אמריקה המציעים תכניות לימודים בחינוך הגופני, ולפיה החינוך הגופני הוא חלק מתחום דעת של לימודי תנועת האדם, טרם אומצה בישראל.

תארנים: חינוך גופני, תכניות לימודים, ניתוח ביבליומטרי, ספורט, תנועה, בריאות

לקריאת המאמר המלא

  • 3231צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי