דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

קבלת החלטות בספורט בפרספקטיבה של מודל הרציונליות הסביבתית

איליה מורגולב

המאמר הנוכחי סוקר מגוון ממצאים בנושא קבלת החלטות של ספורטאים, שופטים וחובבי ספורט. מהסקירה עולה כי אפשר לחלק את הממצאים לשניים: ממצאים שמצביעים על הטיות שיטתיות בקבלת החלטות של סוכני וחובבי ספורט, וממצאים המצביעים בדיוק על ההפך. כמה מודלים מרכזיים בקבלת החלטות מוצגים כדי לדון בממצאים ובפערים הקיימים ביניהם. גישת הרציונליות הסביבתית, שהיא הרחבה של גישת הרציונליות המוגבלת של סימון )1957,(Simon , נידונה בהרחבה. יישום גישת הרציונליות הסביבתית חושף את הרב-ממדיות של הדילמות שבפניהן ניצבים הספורטאי והשופט במהלך המשחק, ואת הקושי בתיוג החלטותיהם כנכונות או שגויות. בחלק הסיכום מובא תרחיש אפשרי ממשחק הכדורסל. בתרחיש זה נעשה ניתוח החלטות של שחקן הגנה מסוים כדי להמחיש את האפליקטיביות של ההיבטים התאורטיים שהמאמר מעלה.

תארנים: קבלת החלטות, שיפוט, שופטים.

לקריאת המאמר המלא

  • 3661צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי