דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

השימוש ברוטינות מוטוריות לפני ביצועים של חבטות בגולף — מחקר תיאורי

ענבל פרי ורוני לידור

ספורטאים מיומנים הנדרשים לבצע מיומנויות מוטוריות סגורות בעלות קצב פנימי, כמו חבטות פתיחה בכדורעף, זריקות עונשין בכדורסל או חבטות בגולף, מפתחים רפרטואר התנהגותי-מוטורי, המורכב מרוטינות )routines )המבוצעות לפני הביצוע של מיומנויות מוטוריות מסוג זה. רפרטואר זה חוזר על עצמו לפני כל ביצוע עד שהוא הופך למעין טקס — ”טקס מוטורי“ — שאותו מקפידים הספורטאים לבצע לפני ביצועים של מיומנויות מוטוריות סגורות בעלות קצב פנימי. המטרה של מחקר תיאורי (study descriptive)  זה הייתה לתאר את דפוסי ההתנהגות המוטורית של שחקני גולף מיומנים לפני ביצועים של חבטות בגולף. במחקר נצפו 52 שחקני גולף במהלך תחרות גולף במסגרת משחקי המכביה ה-18 .השחקנים חבטו 147 חבטות סווינג (swing) ו-153 חבטות דחיפה  (putt). שני משתנים תלויים נמדדו במחקר זה: (א) זמן המוכנות בפועל של השחקנים; (ב) דפוסי ההתנהגות המוטורית (קרי הרוטינות המוטוריות) שלהם בזמן המוכנות. נערכו גם ראיונות עם השחקנים כדי לאסוף מידע על הרוטינות המוטוריות שמבצעים השחקנים בזמן המוכנות לפני החבטות. שני ממצאים עיקריים עולים מהתצפיות: (א) זמן המוכנות הממוצע לפני הביצועים של חבטת הסווינג וחבטת הדחיפה הוא 4.23 שניות; (ב) נצפו חמש רוטינות מוטוריות עיקריות שבוצעו על ידי שחקני הגולף בזמן המוכנות: עמידה לצד הכדור, עמידה מאחורי הכדור, ביצוע חבטת אימון, הסתכלות למטרה וסידור הרגליים. דפוסי התנהגות אלו ניתנים לאימוץ על ידי גולפאים צעירים בבואם לפתח לעצמם רוטינות מוטוריות.

תארנים: מוכנות גופנית, רוטינות, מיומנויות מוטוריות סגורות, גולף.

לקריאת המאמר המלא

  • 3242צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי