דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הקשר בין משתנים סוציו-אקונומיים לנפח פעילות גופנית ברחבי העולם

איליה מורגולב, סימה זך ויאיר גלילי

נפח פעילות גופנית נקבע על ידי האנרגיה המושקעת בעבודה, בניהול משק בית ובפנאי. תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) משמש בין היתר מדד לאיכות חיים ומשפיע על הפרמטרים שהוזכרו. מטרת המחקר היא אפוא לבחון את הקשר בין תמ"ג לבין כמות הפעילות הגופנית. נתונים על פעילות גופנית בפנאי נאספו ממחקרם של מרטין-גונזלז וחבריו (2001). נתונים על פעילות גופנית נאספו מאתר ארגון הבריאות העולמי. נתונים על תמ"ג נאספו מאתר קרן המטבע הבינלאומית. חושבו מתאמי פירסון בין תמ"ג לבין שני סוגי הפעילות. מסקירת הספרות עולה כי פעילות גופנית בפנאי נמצאת במתאמים חיוביים עם רמת ההכנסה, ההשכלה וסביבת המגורים. מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי פעילות גופנית קשורה גם בהתפתחות כלכלית: מתאם של 0.64 נמצא בין פעילות גופנית בפנאי לתמ"ג במדינות האיחוד האירופי, ואילו מתאם של 0.57 - התקבל בין פעילות גופנית לתמ"ג ב-63 מדינות אחרות. הנתונים מותירים מקום לגילוי של אופטימיות — פעילות גופנית בפנאי היא סוג של צריכה, לכן רמתה מושפעת מכמות האמצעים שעומדים לרשות הצרכן ומהתועלת שיש במוצר בעיניו.

 תארנים: פעילות גופנית, פעילות גופנית בפנאי, תוצר מקומי גולמי (תמ"ג), (GDP) , כלכלה.

לקריאת המאמר המלא

  • 1912צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי