דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

החינוך הגופני והפילוסופיה של החינוך הגופני

יצחק רם

חינוך גופני הוא מקצוע לימודי מורכב למדי ולא כול מרכיביו עולים באופן טבעי בקנה אחד. לפיכך, מוצע להתבונן בתופעות התחום הפדגוגי הייחודי הזה בעזרת מבט פילוסופי מנתח וזאת כדי לנסות ולהבהיר את מושגי היסוד של התחום, את הסתירות המובנות לא אחת לתוכו ולהציע כיווני חשיבה אפשריים לפתרון הבעיות המתעוררות בעת תכנון והפקת שיעורים בחינוך הגופני. הדיון בנושאים אלה מחויב ראשית בהגדרת תחומי הדעת המרכזיים המעורבים בו, לאמור, שני עולמות התוכן: החינוך הגופני והפילוסופיה של החינוך הגופני, הדגשת הייחוד שבכל אחד מהם והייחוד שבשילוב שביניהם, דרך אפיון הגישות הפילוסופיות השונות המתייחסות לתחום לימודי ייחודי זה וניתוחן של האידיאולוגיות המנתבות את הפעילות במסגרתו, ועד הנהרת התובנה שהוראת החינוך הגופני היא פעולה בעלת מהות פנימית מוסרית. ההנחה היא שהתעסקות אינטלקטואלית כזו תעזור להציף נקודות סתומות אחדות בפדגוגיה של התחום, תכווין חשיבה לאיתור פתרונות אפשריים לנקודות אלה ותסייע בידי העוסקים בתחום לפתח לעצמם "אני מאמין" חינוכי קוהרנטי.

תארנים: חינוך גופני, פילוסופיה של חינוך גופני, אידיאולוגיות, דילמות פדגוגיות.

לקריאת המאמר המלא

  • 3742צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי