דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שינוי חברתי ביחסי ילדים יהודים וערבים בקונכיית ספורט

בהאא זעבי

תאוריית המגע החברתי מניחה שמגע חברתי קרוב וממושך מתוך שיתוף פעולה על בסיס שווה ותומך יכול להפחית תפיסות שליליות כלפי האחר(Allport, 1954)  . מחקרים הבודקים השפעת ההשתתפות במפגשים דו-לאומיים של יהודים וערבים הראו השפעה חיובית זמנית, שנעלמה לאחר תקופה קצרה )למשל: ביטון, 2002 ;בר-נתן, 2005 ;מסלוב, 2003 ;לוסטיג, 2003 ;רוזן, 2006). מחקר זה, מהמחקרים הראשונים והבודדים שבחנו שינוי חברתי בתוך קבוצות ספורט מעורבות לאורך זמן, בא לבדוק את השפעת המגע החברתי בין ילדים יהודים וערבים המשחקים במועדוני כדורגל דו-לאומיים על שינוי תפיסת "הצד השני" אצלם בהשוואה לילדים יהודים וערבים המשחקים במועדוני כדורגל חד-לאומיים, כפונקצייה של משך ההשתתפות בפעילות במועדון. הממצאים מעידים על שינוי חיובי משמעותי בשלושת המדדים שנמדדו במחקר: )א( רגשות שליליים כלפי הצד השני; )ב( ידידות וקרבה חברתית עם הצד השני; )ג( סטרֵאוטיפים שליליים כלפי הצד השני. לעומת זאת בקרב משתתפים במועדוני כדורגל חד-לאומיים נמצא כי לאורך זמן לא חלו שינויים כלל, או שהשינויים שחלו היו כה מזעריים עד שלמעשה היו זניחים. עוד נמצא כי השינוי העיקרי בתפיסותיהם של המשתתפים התרחש בשנה הראשונה לפעילותם המשותפת.

תארנים: מגע חברתי, דו-לאומי, חד-לאומי, רגשות, ידידות וקרבה חברתית, סטראוטיפים.

לקריאת המאמר

  • 3218צפיות בעמוד
  • 1הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי