דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הקמת התאגדות "הפועל" בגולה בשנות השלושים של המאה העשרים

חיים קאופמן

התאגדות "הפועל" לעומת הסתדרות מכבי היא אגודת התעמלות וספורט שפעלה ברוב שנותיה רק בארץ-ישראל ובמדינת ישראל. הניסיון המשמעותי היחיד להרחיב את מסגרת התאגדות "הפועל" גם לגולה נעשה בשנות ה-30 של המאה הקודמת. ניסיון זה להקמת הפועל בגולה היה במידה רבה תוצאה של הנסיבות הפוליטיות בישוב היהודי ובתנועה הציונית שהביאו את תנועת העבודה להשתמש באגודת הספורט כאמצעי לגיוס בני נוער לתנועה העבודה הציונית וכאמצעי למאבק בתנועה הרביזיוניסטית. ניסיון זה זכה להצלחה חלקית בלבד בעיקר נוכח חוסר הרצון ליצור פילוג פוליטי בספורט היהודי גם בגולה וכתוצאה של קטיעת התהליך של הקמת אגודות הפועל בגולה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. מאמר זה מסביר את הסיבות והנסיבות שהביא לרצון להרחיב את פעילות "הפועל" בגולה בשנים אלו, מתאר את המהלכים השונים של הקמת "הפועל" בארצות השונות בגולה )פולין, ליטא, לטוויה, סוריה, גרמניה, ארצות הברית, רומניה, אוסטריה בלגיה וצרפת(, שבהן הוא הוקם או נעשה ניסיון להקמתו, ומסביר את הקשיים שהתעוררו בכל ארץ ואת הסיבות לחוסר ההצלחה.

תארנים: מכבי ישראל, הפועל, אגודות ספורט, ציונות, יהדות, יהדות ופעילות גופנית, ישוב יהודי בא"י, מכבי העולמי, ספורט הפועלים

לקריאת המאמר

  • 3302צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי