דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הוראת עמיתים בחינוך הגופני — סקירת ספרות

שירי אייבזו ואליען אלחדף-אברג'ל

כיתות הלימוד בבתי הספר מאופיינות במספר רב של תלמידים, השונים ביכולתם וברצונם ללמוד את המקצוע. השונות היא לרוב תוצאה של רקע שונה מבחינה כלכלית, לשונית, אתנית, עדתית ותרבותית, המאפיין את חברתנו במאה ה-21 . שיטת הוראה אשר עשויה להתאים לסביבות לימוד מגוונות כמו אלו היא הוראת עמיתים. הוראת עמיתים נחקרה רבות בסביבת החינוך הרגיל והמיוחד ונמצאה יעילה מאוד בשיפור וקידום למידה של תלמידים. מאמר זה מציג סקירה של המחקרים אשר בדקו את השימוש של הוראת עמיתים בחינוך הגופני ומתמקד בתרומתה (א) ללמידה פסיכומוטורית; (ב) ללמידה בתחומים אחרים בחינוך הגופני; (ג) ליכולות החניכה של הלומדים. מניתוחם של 18 מחקרים שנמצאו נראה כי הוראת עמיתים תורמת ללמידה פסיכומוטורית בחינוך הגופני, עשויה לתרום ללמידה חברתית-ריגושית וקוגניטיבית ומשמשת כאסטרטגיה יעילה לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הגופני. על אף התמיכה האמפירית הרבה לא נמצאו מחקרים אשר מעידים על שימוש בשיטה זו בחינוך הגופני בישראל, ומומלץ לבחון במחקרים עתידיים את התאמתה ויעילותה בסביבת החינוך הגופני בישראל.

תארנים: הוראת עמיתים, חינוך גופני, חינוך גופני משלב

למאמר המלא

  • 1892צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 1צפיות במגזין דיגיטלי