דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

ההשפעה של הנחיות למיקוד קשב על למידה של מטלות מוטוריות סגורות בקרב לומדות בעלות העדפת קשב שונה

רוני לידור, מרית שטרומר

תקציר

ממחקרי קשב עולה שמיקוד קשב חיצוני עדיף על מיקוד קשב פנימי. עוד עולה כי יש להביא בחשבון את העדפת הקשב של המבצע כאשר מנחים אותו במיקוד קשב. מחקרי הקשב בחנו בדרך כלל את היישום של הנחיות למיקוד קשב בקרב לומדים מנוסים. עד כה טרם נחקרה היעילות של הנחיות למיקוד קשב בקרב לומדים מתחילים. המטרה של מחקר זה הייתה אפוא לבחון את ההשפעה של הנחיות למיקוד קשב על למידה של מטלות מוטוריות סגורות בקרב לומדות מתחילות בעלות העדפת קשב שונה.
המשתתפות במחקר ענו על שאלון העדפת קשב ובהתאם לתשובותיהן סווגו לאחת משלוש קטגוריות קשב – חיצוני, פנימי ובלתי מוגדר. העדפת הקשב של המשתתפות הובאה בחשבון בעת הקצאתן לארבע קבוצות למידה – מיקוד פנימי, מיקוד חיצוני ישיר, מיקוד חיצוני עקיף וביקורת. כל קבוצה הונחתה בהנחיות ייחודיות למיקוד קשב (קבוצות הקשב) או להעשרה טכנית (קבוצת הביקורת). המשתתפות ביצעו מטלת זריקה ביד הדומיננטית וביד הלא – דומיננטית לעבר מטרה נייחת. ממצאי המחקר מלמדים שהמשתתפות שהונחו במיקוד קשב חיצוני ישיר דייקו יותר ממשתתפות שהונחו במיקוד קשב פנימי. כלומר, נמצא יתרון למתן הנחיות המכוונות למיקוד בגירוי חיצוני ולא בפנימי. נוסף על כך נמצא יתרון יחסי בלבד למיקוד קשב חיצוני ישיר לעומת מיקוד קשב חיצוני עקיף. ממצאים אלו מחזקים את הטענה שיש ללמד לומדים מתחילים למקד את הקשב בגירויים חיצוניים בעת למידה של מיומנויות מוטוריות סגורות.

תארנים: קשב, למידה מוטורית, מיומנויות מוטוריות סגורות, זריקה למטרה.

לקריאת המאמר המלא

  • 5952צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי