דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

היבטים ביומכאניים בבעיטת כדורגל

דוד בן-סירא ומשה איילון

תקציר

מטרת המאמר לסקור את הספרות המדעית העוסקת בניתוח מכאני של מיומנות הבעיטה בכדורגל. במאמר נסקר הבסיס התיאורטי לניתוח הבעיטה כמיומנות חבטה, ומתוארים רכיבי התנועה והמנגנונים בארגונה כמו העברת התנע בין כף-הרגל לכדור, בניית התנע ברגל החובטת ותפקידיהם של הרגל התומכת, של פלג הגוף העליון ושל הגפיים העליונות בביצוע הבעיטה. הספרות ממוקדת ברובה בניתוח בעיטה נייחת בכף רגל מלאה כשהעצמה (מהירות יציאת הכדור) משמשת כקריטריון לטיבה. נדונות בה מגבלותיה של גישה זו ביחס למגוון המטרות של בעיטה במשחק ולכלל הסיטואציות המתקיימות בו. כן מודגשים היתרונות והחסרונות של היבטים מתודיים בחקר הבעיטה, דוגמת השימוש בהשוואה בין מדגמים שונים, בין בעיטה ברגל דומיננטית לבין בעיטה ברגל שאינה דומיננטית, השוואה בין שחקנים מיומנים לבלתי-מיומנים, או אילוצים במתכונת הניסוי, כמו האורך והזווית של הגישה בתנועה אל הכדור, גודל המטרה ומרחקה. הדיון הביקורתי כולל גם ניתוח של מגבלותיהם של כלי האיסוף וניתוח הנתונים שעליהם מתבססים מקצת המחקרים, כמו צילום בתדר נמוך, צילום דו-ממדי ושיטות לסינון האותות הנמדדים עליהם מתבסס ניתוח התנועה.

תארנים: בעיטה, כדורגל, ביומכניקה.

לקריאת המאמר המלא

  • 6128צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי