דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

"עם זה באתי הביתה היום" — אירועים משמעותיים בעיני מתמחים בהוראה (סטאז'רים) בשנת עבודתם הראשונה

תקציר

מחקר זה מתאר אירועים משמעותיים בהוראה, כפי שהם נתפסים על-ידי מורים מתמחים לחינוך הגופני בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, ועוקב אחר שינויים בהתייחסותם של המורים לאירועים אלה לאורך שנת ההתמחות. השתתפו כל הסטודנטים מהמכללה להכשרת מורים לחינוך גופני (64), אשר התקבלו לעבודה בבית הספר וביצעו התמחות בהוראה (סטאז') לצורך קבלת רישיון הוראה. המידע התקבל באמצעות דיווחים של אירועים משמעותיים שדווחו כחלק מהמטלות הלימודיות בסדנת ההתמחות. הדיווחים חולקו לשלוש תקופות לאורך שנת הלימודים הבית-ספרית. על דיווחי המתמחים התבצע ניתוח תוכן וזוהו קטגוריות עיקריות. בכל קטגוריה התבצע כימות של מספר האירועים. הממצאים מלמדים על שינויים בדיווחים לאורך השנה: בשלב הראשון ההתמודדות היא בעיקר עם בעיות המשמעת. בשלב השני מופיעים לראשונה דיווחים על הצלחות, השקעה ביחסים עם צוות המורים וההנהלה והתייחסות ללומדים בעלי צרכים מיוחדים. בשלב השלישי ישנה ירידה בדיווחים על בעיות המשמעת והמשך של דיווח על הצלחות וחיפוש דרכים להתמודדות עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. נמצאו הבדלים בין המתמחים בבית הספר היסודי לעומת העל יסודי בעיקר בחשיבות המיוחסת למוטיבציה של התלמידים ללמידה.

תארנים: מורים מתמחים, מורים לחינוך גופני, כניסה להוראה, סטאז'.

לקריאת המאמר המלא

  • 6281צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי