דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תלות איכות הלמידה המוטורית באיכות ההוראה: ממצאי מחקר

גרשון טננבאום, אלן גולדרינג

מספר רב של מחקרים תמכו בדעה כי איכות ההוראה בכיתה היא משתנה דומינאנטי מאוד לעיצוב הישגי התלמידים. על פי בלום (1976), אלה המרכיבים החשובים ביותר, המעצבים את איכות ההוראה: איכות הרמזים-הסברים-הדגמות מעורבות והשתתפות פעילה (P), חיזוקים (R), ומשוב +תיקון (FB/C) שלהם נחשף התלמיד. חשוב לציין כבר בשלב זה, כי יחסי הגומלין בין מרכיבים אלה (CPR+FB/C) הם המשפיעים על איכותה של הלמידה, כפי שמוצג באיור 1. 

לצפייה במאמר המלא

  • 1480צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי