דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 20/04/2021

הנחיות בטיחות וניהול סיכונים בחדר כושר

התקנות פותחו ואומצו על ידי הצוות המקצועי של מרכז הספורט לנכים ברמת גן, 2001

 

בקרת המתקנים

 • כל המתקנים הנמצאים בחדר הכושר יבדקו בראשית הפעילות על ידי המדריך האחראי לתקינותם.
 • ליקויי בטיחות במתקנים ידווחו מידית לתחזוקה, והשימוש במתקן ייאסר.
 • יש לשמור על טווח תנועה מספק בהתאם לאוכלוסייה המטופלת בקרבת המתקנים.
 • בכל הנוגע בהתקנים תלויים, ופעילות בגובה, מומלץ לאמץ תקנות בטיחות בעבודות גלישה בבניין ופעילות בגובה התש"ס – 1999.
 • בנושא שימוש בחבלים, יש לאמץ את התקנות המפורטות בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך בנושא זה.
 • לגבי פעילות עם מסילות נעות יש לנקוט זהירות יתר ולהשתמש באמצעים לתמיכה מהצד ו/או מקדימה, ולפעול בנוכחות מטפל בקרבת מקום.
 • בכל מקרה של אימון המאמץ את מערכת לב-ריאה (לרבות שימוש במסילות נעות) יש להסתייע במדידת דופק על ידי מדי דופק המספקים מידע רציף, ולהקפיד על תקרות דופק על פי תקנות ACSM.
 • בשטח המתקן יתלו שלטים מאירי עיניים בעמדת מדריך האחראי, בחדר עזרה ראשונה ובמלתחות לגבי סידורי פינוי וקריאה לעזרה (מגן דוד אדום, שח"ל וכדומה) הנהוגים במקום.
 • במקום יהיה רופא או יהיו סידורי קריאה מהירה לנותן שירות רפואי מידי (כגון שח"ל).

 

תכנון מסגרת הפעילות

 • ההפניה לספורט טיפולי תעשה על ידי גורם רפואי או פארארפואי.
 • יש להימנע מטיפולים הנמשכים מעל 60 דקות.
 • הטיפולים יתבצעו באמצעות מדריך בעל הכשרה לפעילות גופנית לבעלי צרכים מיוחדים, או פיסיותרפיסט או איש צוות בהנחייתו של מדריך/פיסיותרפיסט הנמצא במקום.
 • לפחות אחד מאנשי הצוות בחדר הכושר יהיה בעל תעודת מדריך חדר כושר.
 • היחס בין חניכים למטפלים לא יעלה על 1:5 ואצל ילדים 2:5.
 • לכל חניך יהיה תיק עם מידע רפואי ואחר ובו פרטים על אפיוני הלקות של החניך, על תרופות, מחלות, המלצות לטיפול ומגבלות טיפוליות.
 • מומלץ שלכל חניך יערך עם הקבלה בוחן תפקודי מלא הכולל בדיקת כוח, תאום וטווחי תנועה ובמידת הצורך (במקרים של מחלות לב-ריאה, ומחלות כלי דם) בדיקת מאמץ מרבי, על פיהן יקבעו מטרות טיפוליות ותוכנית הפעילות. אבחון חוזר יתקיים מדי 3 חודשים.
 • בכל מקרה רופא יימצא בטווח קריאה תוך 10 דקות.
 • בכל שאר הנושאים תקנות חוק הספורט בנושא חדרי כושר מחיבות.

 

הצוות המטפל

 • צוות הטיפול באולם/חדר הכושר הטיפולי יכלול מדריכים ומאמנים מוסמכים לספורט טיפולי/התעמלות מתקנת/פעילות גופנית לבעלי צרכים מיוחדים או מדריך מוסמך לחדר כושר בהנחייתם ו/או פיסיותראפיסט שעבר השתלמות מתאימה.
 • הצוות ישתלם אחת לשנה בהחייאה ובמעברי נכים.

 

הליך הפעילות

 • המדריך ישהה באולם/חדר הכושר בכל משך הפעילות.
 • המדריך יפעיל חניכים עצמאיים ויסייע לחניכים הזקוקים לסיוע, תוך כדי שמירה על קשר עין עמו.
 • חניכים הסובלים ממחלת הנפילה (אפילפסיה) יזכו להשגחה צמודה גם אם הם עצמאיים לחלוטין.
 • יש לקרוא ולהכיר את החומר על החניך הנמצא בתיק הרפואי ולחתום על כך מעת לעת.

מאמרים רלוונטים נוספים

סדנא "צליל מכוון": התאמות להכלה של תלמידים עם מוגבלויות

22/08/2022

קרא עוד

כתבי עת מקוונים וכתיבה אקדמית

28/04/2021

קרא עוד

מצבי מגבלה

22/04/2021

קרא עוד

"שתף אותי" - דוגמאות מקרים ותגובות למצבי הכלה בחינוך גופני ובחוגי ספורט

14/08/2022

קרא עוד

על אופניים עם יד אחת ורגל נגררת? אם רוצים אפשר

21/04/2021

קרא עוד

אבחונים נוירופסיכולוגיים

27/04/2021

קרא עוד