facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

בניין מרכזי

4 | חדר ישיבות ישן

הסבר הגעה:

בכניסה לבניין המכללה יורדים במדרגות קומה אחת. ירידה במדרגות מצד שמאל, החדר נמצא מצד ימין.
103 | משרד של אתי לזרוביץ מדור רישום וקבלה

הסבר הגעה:

בלובי מיד מימין לכניסה
101 | משרד של מאיה אפשטיין

הסבר הגעה:

בלובי מיד מימין לכניסה
104 | ראש מדור רישום וקבלה ג'סי קולטון

הסבר הגעה:

מיד מימין לכניסה
105 | משרד של ד"ר אורלי פוקס ראש מנהל לומדים-דקנט

הסבר הגעה:

כניסה לבניין המכללה מימין לכניסה . המשרד נמצא בתוך משרד מנהל לומדים דקנט.
106 | משרד של דריה שגב

הסבר הגעה:

כניסה לבניין המכללה מימין לכניסה. המשרד נמצא בתוך משרד מנהל לומדים דקנט
108 | משרד של קטיה בילקביץ

הסבר הגעה:

כניסה לבניין המכללה מימין לכניסה המשרד נמצא בתוך משרד מנהל לומדים- דקנט.
109 | משרד של מירה צרויה

הסבר הגעה:

כניסה לבניין המכללה מימין לכניסה המשרד נמצא בתוך משרד מנהל לומדים- דקנט.
מנהל לומדים

הסבר הגעה:

מימין לכניסה
113 | משרד של ד"ר אברהם בן זקן

הסבר הגעה:

לאחר הכניסה לבניין בצד שמאל לפני המדרגות
114 | משרד של רונית מזרחי

הסבר הגעה:

לאחר הכניסה לבניין בצד שמאל לפני המדרגות
116 | יחידת מנהלה

הסבר הגעה:

118 | משרד של ליאת

הסבר הגעה:

אגף מנהל

הסבר הגעה:

בלובי המכללה, מצד ימין וישר עד הסוף
119 | חדר הנקה

הסבר הגעה:

בלובי המכללה, מצד שמאל, כניסה למסדרון, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין
121 | 122 | 123 - חדר סגל/חדר מורים

הסבר הגעה:

בלובי המכללה, מצד שמאל, כניסה למסדרון, פנייה שמאלה עד הסוף
127 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין/שמאל חצי קומה, הכיתה נמצאת ממול לכניסה
129 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין/שמאל חצי קומה, המעבדה נמצאת ממול לכניסה בצד ימין
132 | 133 - כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין חצי קומה, בצד ימין
201 | אולם מחול

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל/מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין
202 | מחסן

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, פנייה שמאלה החדר נמצא מצד ימין
203 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין
206 208 | מעבדות מחשבים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, המעבדות נמצאות מצד ימין/שמאל
206 208 | מעבדות מחשבים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, המעבדות נמצאות מצד ימין/שמאל
223 224 | חדר אסיסטנט

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת החדר נמצא מצד ימין
209 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה ימינה, הכיתה נמצאת מצד שמאל
210 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה ימינה, הכיתה נמצאת מצד שמאל
215 | מעבדת טכנולוגיה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, הכיתה נמצאת מצד ימין
217 218 219 | בית ספר לחינוך

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, מצד ימין
303 305 | אולם תנועה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין 2 קומות, עליית חצי קומה נוספת מצד ימין
309 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין
310 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין
311 | אולם 3

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין
314 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין
315 | ארכיון

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, החדר נמצא מצד ימין
316 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין

בניין מדעים

52 | חדר טיפולים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה
53 | משרד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה
54 | מרכז תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה
55 | מרכז תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה
56 | המרכז לחקר ההוראה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה
57 | משרד תרפיה בתנועה ואומנות

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה עד הסוף
63 | אולם ספורט, אולם מרכזים חדש

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, האולם נמצא מצד ימין למדרגות
67 | אולם מרכזים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, האולם נמצא מצד ימין למדרגות
72 | אולם מרכזים חדש

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, החדר נמצא ממול למדרגות
151 152 | משרד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל
156 | משרד דיקנאט-רווחת הסטודנט

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל
160 | בית ספר ללימודים מתקדמים, תואר שני

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין
162 | בית ספר ללימודים מתקדמים, תואר שני

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין
154 | משרד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל
155 | משרד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל
163 164 | מעבדה לביומכניקה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין למעלה
256 255 254 253 251 | משרדים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד שמאל
252 272 | רופא

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין למעלה
361 359 357 355 353 351 | משרד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא במסדרון, מצד שמאל
364 366 368 | בית הספר לחינוך גופני

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי פנייה שמאלה, במסדרון מצד ימין
372 | אס"א

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא במסדרון, מצד ימין
378 | משרד

הסבר הגעה:

אולם 1 כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, האולם נמצא בצד ימין
379 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא בסוף המסדרון מצד ימין
382 | כיתת לימוד

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא בסוף המסדרון מצד שמאל למעלה

בניין MPE המרכז לשיקום תנועתי

קומת קרקע | חדר הכושר של המכללה

הסבר הגעה:

לובי המכללה, מדרגות מצד שמאל חצי קומה יציאה מהדלת לכיוון הבניין החדש בקומת הכניסה יורדים חצי קומה.
קומה א'. 924 925 921 | מעבדה ללמידה מוטורית | אודיטריום

הסבר הגעה:

לובי המכללה, מדרגות מצד שמאל חצי קומה יציאה מהדלת לכיוון הבניין החדש בקומת הכניסה
קומה ב'. 931 932 | מעבדה לפיזיולוגיה

הסבר הגעה:

לובי המכללה, מדרגות מצד שמאל חצי קומה יציאה מהדלת לכיוון הבניין החדש במדרגות עולים קומה

ספרייה

ספרייה | בניין המרכז הפדגוגי

הסבר הגעה:

בניין המרכז הפדגוגי, הנמצא מול הקפטריה. יציאה מבניין המכללה, הליכה על הגשר ופנייה ימינה לבניין המרכז הפדגוגי. יש לעלות במדרגות לקומה הראשונה.

מחסן

מחסן המכללה האקדמית בוינגייט

הסבר הגעה:

נמצא 60 מטר דרומית לקפיטריה מצד שמאל