facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

בס״ד משתלמת יקרה!

נתיב - קורסים לאוכלוסיה החרדית בבני ברק

נתיב - השלוחה החרדית של המכללה האקדמית בוינגייט פותחת שערים בפני בנות הציבור החרדי

ידיעון | ידיעון דיגיטלי

המעוניינות להתמקצע ולהשתלם בתחומי חינוך גופני, ספורט, מחול ושיקום, ברמה הגבוהה ביותר, עם כל התנאים לרכישת הידע והכלים שיסייעו לך להצליח ולהתפרנס בכבוד.

נוסף לביקוש ה'טבעי' בכל מקום למשתלמות הנושאות תעודה מטעם המכללה האקדמית בוינגייט, בחרנו בשבילך את התחומים בהם ניכר בציבור החרדי ביקוש ער להדרכה מקצועית.

זאת בכדי להבטיח בעזרת השם ככל האפשר את התועלת המקווה מלימוד המקצוע.

יחד עם זאת אנו עושים כמיטב יכולתינו בכדי להתאים את התכנים, אופן העברתם, והמרצות, לציבור החרדי.

תוך תקוה שלא יצא מכשול תחת ידינו. מונחת לפנייך חוברת מידע הרשמה ותקנון, אנו מקוים כי קריאת החוברת תסייע לך לבחור את הקורס הרצוי לך ולהירשם אליו, מומלץ להקדים ולהירשם על מנת להבטיח את מקומך בקורס בו את חפצה ללמוד.

 

דרכי הגעה

בברכת הצלחה ולימוד פורה ומהנה
נתיב, היחידה ללימודי חוץ מרכז השלוחה החרדית של המכללה האקדמית בוינגייט
אסתי רווח | מנהלת ''נתיב''- השלוחה החרדית של המכללה האקדמית בוינגייט | טלפון - 054-843-4421 | פקס- 1532-586-1188 | מייל- nativ4753@gmail.com
ד״ר מיכאל אשכנזי, ראש בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות