דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

השלמת תואר

השלמת תואר

השלמת תואר ראשון למורים בפועל

התכנית מיועדת למורים בפועל בעלי תעודת הוראה או תעודת מורה מאגף כוח אדם בהוראה המעוניינים להרחיב את הסמכתם או השכלתם הפדגוגית-אקדמית ולקבל תואר אקדמי כדלהלן:

א. בעל תעודת "מורה מוסמך בכיר" אשר למד לימודים סדירים במשך 3 שנים במוסד להכשרת עובדי הוראה.

ב. מי שהיה "מורה מוסמך" ולמד לתעודת "מורה מוסמך בכיר" במכללה אקדמית או במכללה לא אקדמית להכשרת עובדי הוראה בהיקף של 720 שעות לימוד  בודדות.

ג. בעל תעודת "מורה מוסמך בכיר" על סמך לימודים שלא כולם נלמדו במכללה להכשרת עובדי הוראה (לימודי צבירה) חייב בתוספת לימודים במכללה שבה הוא מבקש ללמוד.

תוספת הלימודים שתיבנה עבורו תהיה בהתאם לקורסים שאותם למד במסלול הכשרתו והשתלמויותיו ובכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

לימודי ההמשך לתואר בוגר בהוראה יהיו באותו מסלול והתמחות בהם למד המורה לתעודת בכיר.

 
מבנה והיקף הלימודים לתואר "בוגר בהוראה"  (.B.Ed) באותו מסלול ובאותה התמחות
 

הכשרה קודמת

מס ש"ש בלימודי התואר

מורה מוסמך

56

מורה מוסמך בכיר בצבירה

40

מורה מוסמך בכיר בוגר מכללה לא אקדמית

32

מורה מוסמך בכיר בוגר מכללה אקדמית

16-18

 

 

תכנית הלימודים להיקף של 16/18 ש"ש

 

המקצוע

סוג קורס

ש"ש

מדידה והערכה בחינוך ובחינה"ג

שו"ת 1

1

יישומי מחשב בספורט ותנועה

שו"ת 1

1

מבוא להתפתחות מוטורית

שו"ת 1

1

התנהגות ולמידה מוטורית

שו"ת 1

1.5

מבוא לסוציולוגיה

שו"ת 1

1

סוציולוגיה של הספורט

שו"ת 1

1

מבוא לפעילות גופנית ובריאות בחברה המודרנית

שו"ת 1

1

פסיכולוגיה של הספורט

שו"ת 1

1

מבוא לארגון וניהול בספורט

שו"ת 1

1

מבוא למחשבת החינוך

שו"ת 1

1

מבוא לפילוסופיה של הספורט

שו"ת 1

1

מבוא להיסטוריה של הספורט

שו"ת 1

1

סמינריון

ס

2

סוגיות עיוניות במדעי החינוך הגופני

שיעור

3

אנגלית 3

שו"ת

2

סה"כ

 

16/18

 

 

  1. שו"ת - שיעור ותרגיל
  2. ס' – סמינריון
  3. בוגר פטור מקורס זה אם למד בו במסגרת לימודיו לקראת תואר "מורה מוסמך בכיר".

תכנית הלימודים להיקף של 34/32 ש"ש

המקצוע

ש"ש

 

סוציולוגיה של הספורט

שו"ת 1

1

מבוא לפעילות גופנית ובריאות בחברה המודרנית

שו"ת 1

1

פסיכולוגיה של הספורט

שו"ת 1

1

מבוא לארגון וניהול בספורט

שו"ת 1

1

מבוא למחשבת החינוך

שו"ת 1

1

מבוא לפילוסופיה של הספורט

שו"ת 1

1

מבוא להיסטוריה של הספורט

שו"ת 1

1

אנגלית 1

שו"ת 1

2

מדידה והערכה בחינוך ובחינוך הגופני

שו"ת 1

1

סמינריון בחינוך הגופני

שו"ת 1

2

סוגיות נבחרות בחינוך גופני

שו"ת 1

14

מיומנויות מעשיות לבחירה

שו"ת 1

8

סה"כ

 

32/34

 
  1. בוגר פטור מקורס זה אם למד בו במסגרת לימודיו לקראת תואר "מורה מוסמך בכיר".

לימודי חובה

מורים שלא למדו את לימודי החובה שלהלן במסגרת הכשרתם לקראת תעודת ההוראה "מורה מוסמך בכיר", יחויבו להשלים לימודים אלה (במסגרת מכסת 34 ש"ש).

 

המקצוע

ש"ש

ביומכניקה

1.5

מבוא למחקר

1.5

מבוא לסטטיסטיקה

1.5

יישומי מחשב בספורט ותנועה

1

התפתחות מוטורית

1

התנהגות ולמידה מוטורית

1.5

מבוא לסוציולוגיה

1

 

מאמרים רלוונטים נוספים

השלמת תואר

29/09/2015

השלמת תואר

קרא עוד