דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 13/12/2020

תקנון חנות אינטרנטית של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)

תקנון חנות אינטרנטית של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)

 1. הגלישה והשימוש באתר החנות על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה ובתקנון הכללי של האתר. 
   
 2. מסירת פרטים: 

במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו שישמשו לצורך ביצוע ההזמנה והמשלוח בלבד.

 

 1. הזמנת מוצרים באתר ואספקתם 
  • כל רכישה בחנות תיעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי באמצעות שירות חיצוני iframe של החברה הסולקת פלאקארד ובאחריותה. פרטי הכרטיס אינם נשמרים בידי המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט).
  • בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט). ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי. 
  • המוצרים המוזמנים יישלחו תוך 5 ימי עבודה מביצוע ההזמנה בדואר רגיל באמצעות דואר ישראל לכתובת שסופקה ע"י המזמין. זמני האספקה תלויים בשירותי דואר ישראל.

 

 1. מדיניות ביטולים: 

בהתאם למדיניות המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר שנרכש בחנות האינטרנט של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) בכפוף לתנאים הבאים:

(1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית.

(2) הצגת קבלה על הרכישה.

(3) הביטול בוצע במסירת הודעה בדוא"ל לכתובת itsik_m@wincol.ac.il

עד 14 יום מיום קבלת המוצר אצל הרוכש.

 

אופן קבלת ההחזר הכספי: ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה המקורית.


מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, לרבות באמצעות קופונים, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, כפי שיפורסמו בחנות באותה עת. 

 1. אחריות 

 

 • המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) שומר לעצמה את הזכות לסגור את החנות האינטרנטית ו/או את פעילותה, באופן זמני ו/או לצמיתות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם ו/או אירועים שאינם בשליטתם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) נוקט באמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם ייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) אינו מתחייבת שהמידע באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, בביצוע הזמנה והזנת מידע, לקוחות החנות משחררים את המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור. 
 1. דרכי התקשרות 

דרכי ההתקשרות עם החנות ו/או המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט):

שאלות טכניות בנוגע לאתר: yarin@wincol.ac.il

בנושא משלוחים וביטולים: itsik_m@wincol.ac.il

בנושא חיובים והחזרים - גזברות המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט):

ruchamal@wincol.ac.il או aharonie@wincol.ac.il

 

 1.  כללי 

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר.