דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 11/08/2021

תקנון תכנית "חבר מביא חבר" – שנת תשפ"ד

תקנון תכנית "חבר מביא חבר" – שנת תשפ"ד

1. "חבר מביא חבר" הינה תכנית אשר מזכה תלמיד (כהגדרתו להלן) במלגת לימודים בשווי 1000 ₪ על כל נרשם חדש ללימודים במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) (כהגדרתו להלן) אשר המליץ לו להירשם ללימודים במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) ואת הנרשם החדש מזכה בזיכוי חד פעמי בגובה דמי רישום בסך 300 ₪. התכנית בתוקף לשנת הלימודים תשפ"ד. מותנה בהגשת הטופס, כולל פרטי הממליץ, במועד ביצוע ההרשמה של הנרשם החדש.

תלמיד – 

תלמיד מן המניין בלימודי תואר ראשון או שני במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)​​​​​​​ וכן תלמיד בקורסי בתי הספר להשתלמויות והיחידות ללימודי חוץ.

"נרשם חדש" – ייחשב מי שנרשם והתקבל ללימודי תואר ראשון בחינוך גופני לשנה"ל תשפ"ד ושמו אינו קיים במערכות רישום/קבלה או שיווק של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)​​​​​​​ בשנה האחרונה (מיום ___ ואילך) מותנה בכך שהסדיר את תשלום מלוא שכר הלימוד והשלים לכל הפחות את כל סמסטר א' (מן המניין) בשנה"ל תשפ"ד ולא עבר וועדות משמעת במהלך הסמסטר.

2.  נרשם חדש שיציין יותר מתלמיד ממליץ אחד  סכום המלגה (1000 ₪) יתחלק באופן שווה בין שני התלמידים הממליצים .

3. ההטבות לתלמיד ולנרשם חדש במסגרת התכנית  יוענקו עם תחילת סמסטר ב' של שנת תשפ"ד.

4. במידה ותלמיד סיים את חובותיו הכספיות מול המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט), תוענק לו המלגה כזיכוי והחזר תשלום לחשבון הבנק שלו.

5. תלמיד אשר ימליץ על יותר מחבר אחד יקבל זיכוי בסך 1000 ₪, בעבור כל נרשם חדש.

6. פניית נרשם חדש או תלמיד תכלול טופס "חבר מביא חבר"- טופס מלא, כולל שם ושם משפחה. ת.ז, מייל, טלפון וחתימה של התלמיד (כולל ציון שנה"ל שלו במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)​​​​​​​) והנרשם החדש.

7. המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) רשאית להפסיק את התכנית בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

8. ההשתתפות בתכנית אסורה על עובדי המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט).

9. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.