דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מניעים להשתתפות בענף הספורט בוצ'ה בקרב ספורטאים עם מוגבלות גופנית קשה

מיכל זיטומר, קרן אלפרוב, ישעיהו הוצלר

משחק הבוצ'ה מיועד לאפשר פעילות גופנית לאנשים עם מוגבלות גופנית קשה. ענף ספורט זה מתקיים בישראל כמסגרת פנאי שיקומית ותחרותית לאוכלוסייה זו. מטרת המחקר הייתה לבחון את המניעים לעיסוק במשחק הבוצ'ה מזווית הראייה של 12 שחקנים עם מוגבלות גופנית קשה, וזאת באמצעות ראיונות עומק שנערכו עימם פעמיים בהפרשים של חצי שנה. בקרב רוב המשתתפים התקיים הריאיון הראשון בסמוך לתחילת פעילותם, ואילו בפעם השנייה נערך הריאיון לאחר שהם רכשו התנסות ושליטה במשחק. הראיונות נותחו בגישה איכותנית פרשנית. ממצאי המחקר מצביעים על ארבע תמות מרכזיות המתארות מניעים של השחקנים להשתתף ולעסוק באימוני ובמשחק הבוצ'ה: (א) מניעים רגשיים; (ב) מניעים חברתיים; (ג) מניעים בריאותיים; ו-(ד) מניעים הישגיים. תמה נוספת שעלתה בראיונות אלה עוסקת בחסמים המפחיתים את רמת המוטיבציה לעיסוק באימוני הבוצ'ה. על בסיס הממצאים מוצגות המלצות כיצד לעודד את השחקנים להמשיך ולעסוק בספורט הבוצ'ה ובכך לקדם את התפתחותם האישית ואת התפתחותו של הענף גם יחד. 

תארנים:  משחק, נכות, מוטיבציה, כדור.

Motivation for participating in Boccia among athletes with severe physical disabilities

K. Alparov, M. Zitomer, Y. Hutzler

Boccia is a Paralympic sport that is especially designed for individuals with severe physical disabilities. In Israel, this sport is practiced as a recreational and competitive sport activity. The purpose of the current study was to examine the perspectives of 12 players with severe physical disabilities on their motivation to participate in Boccia. Two interviews were conducted with each participant. The first interview was held shortly after they became active in this sport, while the second interview was held six month later, after they had acquired the necessary skills, performance capacity, and game experience. The interviews were analyzed using thematic content analysis. Our findings indicate four types of motivational factors for training and competing in Boccia: (a) emotional factors; (b) social factors; (c) health factors; and (d) competition factors. An additional theme that emerged from the interviews was barriers that decrease motivation for participating in Boccia. Based on our findings, it is important to encourage players to persevere with their training and competitions, to support their personal development and the development of this sport discipline.

Keywords: game, impairment, adaptation, motivation, ball

 

دوافع المشاركة في رياضة البوتشيا لدى الرياضيين ذوي الإعاقات الجسدية الشديدة

ميخال زيتومير، كيرن ألفروف، يشعياهو هوتسلر

تم تصميم لعبة البوتشيا لتمكين الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية شديدة من ممارسة النشاط البدني. هذه الرياضة موجودة في إسرائيل كإطار ترفيهي تأهيلي وتنافسي لهذه الفئة. كان الغرض من الدراسة هو فحص دوافع الانخراط في هذه الرياضة من وجهة نظر (12) لاعباً يعانون من إعاقات جسدية شديدة، حيث تم جمع المعلومات من خلال مقابلات عميقة أجريت معهم مرتين بفارق ستة أشهر بينهما. بالنسبة لمعظم المشاركين، تمت المقابلة الأولى مع بداية التحاقهم بالنشاط، بينما أجريت المقابلة الثانية بعد اكتسابهم الخبرة والتمكن من اللعبة. تم تحليل المقابلات بمنهج نوعي تفسيري. تشير نتائج البحث إلى أربع موضوعات مركزية تصف دوافع اللاعبين للمشاركة والانخراط في تدريب ولعب البوتشيا: (أ) دوافع عاطفية، (ب) دوافع اجتماعية، (ج) دوافع صحية و (د) دوافع الإنجاز. كما ظهر موضوع آخر من هذه المقابلات يتناول العوائق التي تقلل من مستوى الدافعية للمشاركة في تدريب البوتشيا. بناءً على النتائج، يتم تقديم توصيات حول كيفية تشجيع اللاعبين على مواصلة لعب البوتشيا، وبالتالي المساعدة في تطوير اللعبة.

الكلمات المفتاحية: لعبة، إعاقة، دافعية، كرة.

  • 1317צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי