דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

מידע אקדמי לסטודנטים

מידע אודות העבודה סמינריונית:

 • העבודות הסמינריוניות הנן עבודות אקדמיות תמציתיות שהסטודנט יכתוב באופן עצמאי לאחר תיאום ואישור מנחה מחברי סגל התואר השני.
 • העבודה יכולה להיות ספרותית או מחקרית.

 

מידע אודות עבודת הגמר:

 • עבודת גמר הנה עבודה אקדמית שתוגש על פי הסעיפים הבאים: פיתוח רציונל עיוני, שאלת מחקר ושיטה מדעית המבוססת על עקרונות רלוונטיים לנושא העבודה.
 • העבודה מתבצעת עם מנחה מחברי סגל התואר השני שאישר את טופס ההצעה שהגיש הסטודנט – לרשימת מנחים הקליק כאן.
 • לאחר אישור הטיוטה הסופית של העבודה על ידי המרצה תישלח העבודה לחבר סגל נוסף לשיפוט ולאחר מכן ייקרא הסטודנט להגן על העבודה במסגרת בחינת גמר על ידי המנחה והשופט הנוסף.

 

מידע אודות עבודת תזה:

 • עבודת התזה היא עבודת מחקר הדורשת מהסטודנט העמקה תיאורטית ומעשית בנושא המחקר. הסטודנט נדרש ליישם ידע תיאורטי ויכולת מעשית באיסוף נתונים ועבודה עם נבדקים בשדה או במעבדה. בנוסף, נדרשת יכולת טובה בכתיבה וניסוח טקסטים כמקובל בכתיבה ובפרסום של טקסטים אקדמיים. עבודות המוצעות במסגרת התואר השני יכולות להיות עבודות מחקר מעבדתיות או עבודות בעלות אופי של מחקרי שדה הכוללים מחקר תצפיתי או מחקר הכולל התערבות באוכלוסייה.
 • ההצטרפות למסלול עם תזה מותנית במציאת מנחה מתאים, בגיבוש נושא לעבודת המחקר ובאישור הנושא וההצעה על ידי הוועדה לעבודות התזה.
 • על הסטודנט לעמוד ברמת הדרישות הלימודיות (ציון של 80 בקורסי החובה- סטטיסטיקה ושיטות מחקר), כפי שיקבע על ידי הוועדה לעבודות תזה.
 • רשימת מנחים לתזה הקליק כאן

 

מידע אודות אתיקה וכתיבה אקדמית:

 • עבודות איסוף נתונים המתבצעות על בני אדם חייבות באישור וועדת אתיקה מוסדית ולעיתים בהתאם לעניין, ב"וועדת הלסינקי" שתתקיים במוסד רפואי.
 • על איסוף הנתונים לעמוד בקריטריונים של אתיקה מקצועית ומחקרית ולא לגרום לסבל או נזק כלשהו למשתתפים.
 • כתיבת העבודה צריכה להתבסס על חומר מקורי ומקורות עובדתיים ופרסומים מדעיים אחרים, שיש לקשר לסימוכין בפורמט המקובל בתחום הדעת.
 • טופס ועדת האתיקה הקליק כאן

 

מתעניינים בלימודים ?

קבצים להורדה