דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 29/08/2022

שיפור מיומנויות תקשורת הבין אישית בגישת ה NLP בעבודה ובחיים

רקע

ניתוב לשוני פיזיולוגי היא שיטה פסאודו-מדעית המציעה מגוון טכניקות ומיומנויות שמטרתן יצירת השפעה ושינוי במחשבות, רגשות והתנהגויות ודרך זה שינוי של הרגלים, דפוסים ואוטומטים ורתימתם להשגת תוצאות רצויות. השיטה שואפת לשינוי ושיפור התקשורת הבין-אישית והתוך-אישית.

גישה זו מתבססת עולם הידע בתחום  חקר המוח בהקשר של תקשורת והשפעה, המבטא אינטגרציה של שלושה מדעים: נוירולוגיה (בעיקר מרכיבי החושים), בלשנות (בעיקר השפה המדוברת) ומדעי ההתנהגות (בעיקר שפת הגוף ותקשורת בין-אישית).

מטרת ה-NLP היא להביא את האדם להשתמש בתבניות חוזרות להצלחה ומצוינות בכל תחום בחייו. החידוש שמביאה עימה שיטת ה-NLP הוא לא בתאוריות עצמן כי אם בשימוש המעשי שלהן ובפיתוח הכלים והטכניקות המבוססים עליהן.

נושאי הלימוד:

 • מודל התקשורת של NLP , הבנת הפילטרים שהמוח שלנו עושה ושימוש בכלי תשאול לפתרון בעיות (Meta Model)
 • הנחות יסוד של ה NLP, ככלי  לשיפור וייעול התקשורת הבין אישית במערכות יחסים בעבודה ומחוצה לה.
 • מערכת לומדת ומערכת מלמדת - ראפור (כימיה), הצטרפות והובלה, טכניקות שמאפשרות תקשורת בינאישית אפקטיבית ומידית עם כל אדם באופן לא מודע?
 • חדות חושים: כיצד לקרוא אנשים באמצעות שפת הגוף שלהם?
 • כיצד לזהות את סגנון התקשורת של הזולת
 • התוצאות המעצימות -  OUTCOME- כיצד להציב מטרות באופן שמבטיח את השגתן במערכות יחסים ובחיים בכלל
 • גישות המצוינות בחיים האישיים ובעבודה - כוונה חיובית - מה מסתתר מאחורי החסם בתקשורת שלי או של מי שמולי? ואיך להתגבר על החסם הזה?
 • קסם אישי וכריזמה - שפת ההשפעה- מה מסתתר מעבר למילים? איך לייצר תקשורת אפקטיבית ומקדמת?
 • עמדות תפיסה- טכניקה לניהול קונפליקטים ותקיעות במערכות היחסים בחיינו
 • זהות וביטחון עצמי - הנחות יסוד בעגינה מרחבית - טכניקה ייחודית ליצירת העצמה בכל סיטואציה
 • תהליכי שינוי והתפתחות - סוויש – טכניקה לשינוי לא מודע בדפוסי הגירוי תגובה הלא רצויים שלי.

היקף שעות:

40 שעות

פרטים נוספים:

ימי א'

מועד פתיחה 

24/12/23

בשעות : 14:00 – 17:30

ידוע לי , כי קורס השתלמות זה כפוף לנהלים של הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות לעובדי ציבור , משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו – מדינת ישראל .

הנהלים בקורס זה מוקפדים מאוד ועלי לשמור על ההנחיות בנושאים השונים המפורטים מטה :

יש להישמע להנחיות  אחראי מנהלי של הקורס

נוכחות 100% במפגשים

אין איחורים

חוסר במשתתפים בשעת הפתיחה יגרום לביטול המפגש

הגעה לאחר הזמן או יציאה לפני הזמן תגרום לרישום חוסר משעות הנוכחות ותדווח לוועדה ולמעסיק

על כל חיסור יש להעביר אישור מרופא / צה"ל

מעבר ל20% חיסורים לא יינתן אישור לגמול

יש לחתום בצורה זהה בדף החתימות בכל מפגש  בהתאם לדרישות

לאחר המפגש הראשון  לא ניתן להיכנס לקורס

כל הנחייה נוספת אשר היא על פי דרישות הוועדה

פתיחת הקורס מותנית באישור הוועדה לגמולי השתלמות למגזר הציבורי, משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה אגף בכיר לקשרי חוץ ואונסקו – מדינת ישראל.

ההרשמה הסתיימה