דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הפעילות הגופנית כאמצעי להשתלבות

יעל אלמוסני

המטרה של מאמר זה היא להעריך את תרומתה של הפעילות הגופנית לאינטגרציה חברתית, לתפקוד מוטורי ולהתפתחות קוגניטיבית של צעירים בעלי לקות אינטלקטואלית. התרומה נבחנת על פי יכולת השתלבותם של צעירים אלה במסגרות רגילות ובפעילות גופנית המתבצעת בשעות הפנאי. הסקירה מבוססת על נתוני מחקרים קודמים המצביעים על שיפור האוטונומיה האישית, על ההעצמה והנחישות העצמית. היא מתארת את כל ממדי הכושר הגופני הבריאותיים והתפקודיים ואת זיקתם להשתלבות חברתית של צעירים אלה.

תארנים: לקות אינטלקטואלית, אינטגרציה חברתית, פעילות גופנית, העצמה, נחישות עצמית.

  • 2598צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 1צפיות במגזין דיגיטלי