דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

הוראת עמיתים בחינוך גופני לכיתה מלאה בדיקת השפעותיה בקרב ילדי גן הלוקים באוטיזם

פיליפ וורד, שירי אייבזו

חוקרים, מחברי ספרי לימוד וקובעי מדיניות החינוך ממליצים על הוראת עמיתים כאסטרטגיית שילוב של תלמידים הלוקים באוטיזם. עם זאת יש מעט, אם בכלל, מחקרים התומכים בהמלצה זו בחינוך הגופני. במחקר זה בחנו את ההשפעה של הוראת עמיתים לכיתה מלאה על לימוד מיומנויות תפיסה לשני ילדי גן בעלי התפתחות רגילה ולשני ילדים המאובחנים כלוקים באוטיזם. מערך מחקר יחיד נסוג יושם כדי להעריך את השפעת הוראת העמיתים לכיתה מלאה על סך ניסיונות התפיסה ומספר התפיסות הנכונות של שני התלמידים הלוקים באוטיזם. תוצאות המחקר מראות כי הוראת עמיתים לכיתה מלאה סייעה לשיפור סך ניסיונות התפיסה ומספר התפיסות הנכונות של שני תלמידים אלו. התוצאות שנגעו לתלמידים בעלי ההתפתחות הרגילה היו מעורבות. אף כי ממצאים אלו דורשים מחקר נוסף, הם מספקים ראיה ראשונית התומכת בהוראת עמיתים לכיתה מלאה כאסטרטגיית שילוב ילדים הלוקים באוטיזם בחינוך הגופני

תארנים: שילוב, אוטיזם, הוראת עמיתים לכיתה מלאה

  • 2866צפיות בעמוד
  • 0הורדות כ- PDF
  • 2צפיות במגזין דיגיטלי