facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 16/09/2018

לראות טיפול

לראות טיפול

רקע לראות טיפול

הזדמנות נדירה להציץ אל תוך סדרת טיפולים באומנות, עם השתתפות פעילה, דיון תוך העמקה באלמנטים התרפוייתים המתקיימים בתוך חדר הטיפולים. בקורס נצפה בסדרה של טיפול באומנות הכוללת 15 שעות טיפול וכן שעתיים של הדרכה.

ראש התכנית לראות טיפול

אלון האס-מטפל באומנות, מדריך בכיר (י.ה.ת).

הקורס לראות טיפול  מיועד

הצפייה מיועדת לאנשים המתעניינים בתחום הטיפול, בסטודנטים ומטפלים צעירים המעוניינים לראות כיצד יש השתלבות של התכנים התיאורטיים במהלך הטיפול ועבור מטפלים מנוסים (מתוך ומחוץ לתחום התרפיה באומנות)- נעמיק תוך צפייה בטיפול בתכני הדרכה, ובהתמודדויות שעולות מהשטח במהלך הטיפולים.

תנאי קבלה

עניין בתחום הטיפול

תכנית הלימודים
מטרת הקורס היא שיפור מיומנויותיו של המטפל באומנות באמצעות צפייה בטיפול מצולם. נעסוק בגישה הפנומנולוגית בטיפול באומנות; אינטייק באמצעות אומנות; לעבור דרך ההתנגדות - או כיבוד מנגנוני הגנה באמצעות אומנות, משחק מציאות ומה שביניהם מטרות הטיפול - קביעת יעדים בטיפול, החוזה הטיפולי, המרחב הטיפולי, טכניקות התערבות, התצפית הפנומנלוגית - "מה אני רואה ?", הקשר הטיפולי - הבסיס ההומניסטי, התנגדות משחק מציאות ומה שביניהם, מתי נגמר טיפול? פרידה.

היקף הלימודים
קורס שנתי, בימי ה', אחת לשבועיים, בשעות 16:30-19:00

תעודות
הכרה בשעות למסלול אישי עבור נקודות אופק חדש לעובדי משרד החינוך.

העמקה בטיפול כחלק מתהליך הדרכה של מטפלים, והכרה כשעות מעשיות לפרקטיקום (תצפית)

למה אצלנו

הקורס היחידי בארץ (ובעולם) בו ניתן לצפות בטיפול מצולם באומנות באופן מלא.

לראות טיפול

מאמרים רלוונטים נוספים

לראות טיפול

16/09/2018

לראות טיפול

קרא עוד