facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מכרזים

מכרז מס M31  עבור עבודות קבלניות לשיפוץ לובי המכללה ואולם הרצאות מס' 3.

מכרז מס' M30 עבור רכישת מחשבים ומסכי מחשב