facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מדריכות לשיטת LifeDance - ריקוד החיים

היקף הקורס LifeDance:

מסלול הדרכה 360 שעות

המורה:

שירה רובינס, יוצרת השיטה של LifeDance וצוות מורות

מטרת הקורס LifeDance:

הכשרת מדריכות לשיטת LifeDance.

קורס שנתי חוויה מדהימה לנשים המעוניינות להפוך את שיטת LifeDance למקצוע ומקור פרנסה.

הקורס מציע שעות ריקוד רבות והעמקה בעולם המחול הן בטכניקה והן בתהליך. חוויה תרבותית מוסיקלית נשית והרבה הרבה שעות זיעה והנאה.

נושאי הלימוד:

לימוד בסיסי של עשרה סגנונות ריקוד מכל העולם, חיבור בין התרבות לטכניקה הפיזית, מתודיקה של הדרכה, תהליך אישי וקבוצתי, כוראוגרפיה, קומפוזיציה, עבודה עם מוזיקה, סטז׳ בהיקף של 60 שעות.

לימודי מדעים: אנטומיה, פיזיולוגיה של המאמץ, תזונה, יציבה ופציעות ספורט בהיקף 60 שעות, ועזרה ראשונה בהיקף 28 שעות.

תנאי הקבלה:

נשים בלבד, גיל 18 ומעלה, השתתפות בשיעור אחד לפחות של LIfeDance וריאיון אישי.

תעודה:

למי שתעמודנה בדרישות מסלול ההדרכה תוענק תעודת ״מדריכה לשיטת LifeDance״.

מסלול חוויתי לשיטת LifeDance

הרשמה מקוונת מדריכות לשיטת LifeDance - ריקוד החיים

מאמר אודות LifeDance:

LifeDance האם זה עוד טרנד? או מישהי פיצחה את הקוד?