חיפוש סגור

| | 03/02/2019

ייעוד המרכז

המרכז לניהול וביטחון במכללה האקדמית בוינגייט יכשיר ויקנה לבוגריו מיומנויות לניהול ולפיקוד על מערכי אבטחה מורכבים בשגרה ובחירום, יסמיך את בוגריו כמנהלי אבטחה,

יפעל להחדרת המודעות והמוכנות לאפר"ן (אסון פתע רב נפגעים) ולמצבי חירום, יכשיר מנהלים ובעלי תפקידים להיערכות למצבי חירום ולאפר"ן.

מאמרים רלוונטים נוספים

ייעוד המרכז

03/02/2019

קרא עוד