facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
תנאי קבלה תואר שני

תנאי קבלה לפי מסלול לימודים

תנאי הקבלה לשני המסלולים בתואר שני במכללה האקדמית בוינגייט

תנאי קבלה לתואר שני בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא .M.Ed

תנאי קבלה תואר שני במדעי החינוך הגופני .M.P.E

השלמות

על סטודנטים שסיימו תואר ראשון בתחום דעת אחר (שאיננו חינוך גופני) חובה לבצע השלמות במכינה מיוחדת שתתקיים ביום חמישי במהלך סמסטר א' בשעות אחה"צ על מנת שניתן יהיה להשתתף בקורסי החובה של התואר השני במקביל.