חיפוש סגור

הליך ההרשמה הסבת אקדמאים להוראה

1. יש לשלוח למייל תעודת תואר ראשון  או אישור זכאות לתואר וגיליונות ציונים שכוללים שם הקורס, שם המרצה וציון, בנוסף יש לדאוג שבגיליון הציונים יופיע  ציון ממוצע בתואר, כמו כן יש לשלוח קורות חיים והמלצות בתחום הספורט.

2. הצעה לתכנית לימודים תישלח במייל למועמד שיעמוד בתנאי הקבלה ויימצא מתאים, ותכלול את פירוט הקורסים ללמידה ופירוט הקורסים שהמועמד יהיה פטור מהם על סמך הרקע האקדמי אשר הציג.

3. להורדת טפסי הרשמה

לאחר הורדת טפסי ההרשמה יש לצרף לטופסי הרישום:

א. תעודת תואר ראשון או אישור זכאות לתואר +גיליון ציונים+ ממוצע ציונים

ב. קורות חיים בספורט

ג. המלצות

ד. לא לשכוח לצרף את טופס בחירת המבחנים המעשיים שברצונכם להבחן.

4. לאחר קבלת המסמכים יוזמן המועמד לראיון קבלה אישי, מבדקי יכולת מעשיים ולבדיקה ארגומטרית במכללה בעלות של  250 ש"ח. (את הבדיקה הארגומטרית יש לעבור במכללה בלבד).

5. למועמד המתאים יישלח אישור קבלה ללימודים וטופס תשלום של מקדמת שכר לימוד על סך 1,300 ש"ח. הכנת המערכת האישית תתבצע בחודש ספטמבר שלפני תחילת הסמסטר. 

מאמרים רלוונטים נוספים

הליך ההרשמה הסבת אקדמאים להוראה

30/01/2019

קרא עוד