facebook tracking pixel
חיפוש סגור

הקֶשֶר החברתי: טיפוח יחסים חברתיים-ערכיים בחינוך הגופני

הקֶשֶר החברתי: טיפוח יחסים חברתיים-ערכיים בחינוך הגופני

הקשר החברתי

מאת: ד"ר אלה שובל, מיכל טל, ד"ר שירי איביזו

תיוג: יחסים חברתיים, הוראת החינוך הגופני, חומרי הוראה

הספר הקֶשֶר החברתי מיועד למחנכים – מורים, מאמנים ומדריכים – של ילדים ובני נוער בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. מטרת הספר היא להציע תהליכים מעמיקים ומתפתחים של קידום יחסים חברתיים-ערכיים במהלך פעילות גופנית.

פעילות גופנית במסגרת קבוצה היא ההזדמנות המשמעותית ביותר לחינוך חברתי, אך היא מהווה גם אתגר שקשה לפצח אותו ולהעבירו הלכה למעשה לפעילות עקבית שתוצאותיה ניכרות ונשמרות לאורך זמן.

הספר מנסה להתמודד עם האתגר, תוך שהוא מתמקד בשלושה נושאים חברתיים: עמידה בכללים ושמירה על הגינות; נטילת אחריות אישית וחברתית ושיתוף פעולה.

ספר זה מאגד:

הקֶשֶר החברתי מעניק לכל מי שפעילות גופנית של ילדים ובני נוער קרובה ללבו הזדמנות לשלב בעבודתו פעילות מהנה ותורמת.

כותבות הספר, ד"ר אלה שובל, מיכל טל וד"ר שירי איביזו, הן בעלות ניסיון עשיר ורב שנים בהוראת החינוך הגופני, בהכשרת מורים ובפיתוח תיאורטי ומעשי של מחקר וחומרי הוראה, תוך הדגשת הקשר החברתי ערכי.

להוצאת "בתנועה ובדעת", המכללה האקדמית בוינגייט

פתח דבר

לפרטים נוספים לגבי רכישת ספרים ניתן לפנות אל אליה סרבר: sarvere@wincol.ac.il

מאמרים רלוונטים נוספים

ללכת על המים

27/12/2018

ללכת על המים

קרא עוד

משולחן העריכה 

26/12/2018

משולחן העריכה 

קרא עוד

פרסומים מדעיים: 2017-2016

27/12/2018

פרסומים מדעיים: 2017-2016

קרא עוד

הקֶשֶר החברתי: טיפוח יחסים חברתיים-ערכיים בחינוך הגופני

27/12/2018

הקֶשֶר החברתי: טיפוח יחסים חברתיים-ערכיים בחינוך הגופני

קרא עוד

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

27/12/2018

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

קרא עוד

תוכנית הכשרה להוראה אקדמיה–כיתה: יתרונות וקשיים על פי תפיסתם של סטודנטים להוראת החינוך הגופני

27/12/2018

יתרונות וקשיים על פי תפיסתם של סטודנטים להוראת החינוך הגופני

קרא עוד