facebook tracking pixel
חיפוש סגור

קשרי חוץ

ידיעון קשרי חוץ

אודות היחידה לקשרי חוץ של המכללה האקדמית בוינגייט

יחידת קשרי החוץ הפועלת בשיתוף עם בית הספר ללימודים מתקדמים הוקמה בשנת 2016 על מנת לקדם ולבסס קשרים של המכללה עם מוסדות בישראל ובעולם. היחידה מטפחת את קשריה של המכללה עם ידידים וותיקים וחדשים ופועלת לקידום שלוש מטרות עיקריות:

היחידה פועלת בייחוד באמצעות קרנות בינלאומיות המאפשרות חילופי סטודנטים לתואר שני ומרצים בין המכללה למוסדות אקדמיים בחו"ל.

בין היתר הותאמו למטרה זו מספר קורסים לתואר השני להוראה באנגלית והם מתקיימים בהשתתפות סטודנטים מהמכללה וסטודנטים אורחים.

בנוסף היחידה פועלת לפיתוח שיתופי פעולה עם מוסדות בארץ (כגון מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב ומרכז הספורט לנכים ספיבק) על מנת להציע לסטודנטים המתארחים מחו"ל הזדמנויות להשתתף בהתנסויות פרקטיות (סטאג').

סגל היחידה לקשרי חוץ

ד"ר דבי הלרשטיין
ראש  היחידה לקשרי חוץ 

פרופ' שייקה הוצלר
ראש בית הספר ללימודים מתקדמים

 

מאמרים רלוונטים נוספים

קשרי חוץ

27/12/2016

ידיעון קשרי חוץ

קרא עוד