facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
מדריך שחייה

קורס מדריכי שחייה - לימוד

רקע:

להכשיר מדריכי שחייה-לימוד להדרכת לימוד שחיה במסגרות שאינן תחרותיות, תוך שיפור יכולתו המעשית בשחייה של המשתלם. להקנות ידע יכולות ומיומנויות הדרכה בשחייה.

רכזת מקצועית:

חגית אליהו רכזת אדמיניסטרטיבית ומרצה בקורס מדריכי שחייה וקורס הידרותרפיה, רכזת קורסי מדריכים במכללה האקדמית בוינגייט.

שחיינית עבר, אימנה באגודות שחייה וניהלה בתי ספר לשחייה.

היקף הלימודים:

228 שעות לימוד, הכולל 46 שעות לימודים עיוניים במדעי הספורט, 154 שעות לימודים בתורת הענף של שחייה-לימוד וכן עזרה ראשונה בהיקף 28 שעות.

הסמכה:

תעודת "מדריך שחייה-לימוד ", עפ"י חוק הספורט, מטעם המכללה האקדמית בוינגייט. התעודה מקנה את הזכות להדריך במסגרת עממית.

 תכנית לימודים:

מדעי הספורט (46 שעות לימוד אקדמיות): אנטומיה (16), פיזיולוגיה (15), פסיכולוגיה (15). 
נושאי הלימוד בשחייה-לימוד(154 שעות): הידרודינמיקה, מתודיקה, טכניקה, ניתוח ענף הספורט, משחקי מים, אימון מרכיבי הכושר הגופני, אימון המדריך, הכנה גופנית לילדים, תכנון שיעור ואימון.

בנוסף, במהלך הקורס תידרש התנסות בהדרכת שחייה-לימוד (סטאז')

מגיש עזרה ראשונה (28 שעות לימוד). הסמכה זו מהווה תנאי לקבלת התעודה.

תנאי קבלה:

לצפייה בתכנית קורס מדריכי שחייה-לימוד

*פתיחת הקורסים מותנית במספר נרשמים ובכפוף לאישור מנהל הספורט